รายการ แสงส่องธรรม 10-3-2013 (1/3)


https://youtube.com/devicesupport
https://youtube.com/devicesupport
รายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอน 74
รายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอน 74
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ธรรมะประพันธ์ 27 ศิลปิน
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ธรรมะประพันธ์ 27 ศิลปิน
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุ
580425 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ
580425 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ
โดยทีมสมณะ และสิกขมาตุ ดำเนินรายการ.
รายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอน 77
รายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอน 77
เทศนาธรรม พระอาจารย์ประจักษ์ ภูริปัญโญ เรื่อง สอนธรรมะ
เทศนาธรรม พระอาจารย์ประจักษ์ ภูริปัญโญ เรื่อง สอนธรรมะ
YG2หิมะเรืองรองสนุกๆมันส์ๆ ทั้งอธรรมและธรรมะ
YG2หิมะเรืองรองสนุกๆมันส์ๆ ทั้งอธรรมและธรรมะ
ธรรมะบรรยาย โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ณ โรงรับจำนำ อีซี่มันนี่ สาขาล้านนา1  22 เมษายน 2558
ธรรมะบรรยาย โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ณ โรงรับจำนำ อีซี่มันนี่ สาขาล้านนา1 22 เมษายน 2558
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะสำหรับคนธรรมดาๆ โดยหลวงพ่อปราโมทย์
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะสำหรับคนธรรมดาๆ โดยหลวงพ่อปราโมทย์
ในคลิปนี้หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังว่าภูมิของมนุษย์ธรรมดาน
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2512 05 03 ให้โอวาทแก่สามเณรพัฒนามาจากภูเก็ต
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2512 05 03 ให้โอวาทแก่สามเณรพัฒนามาจากภูเก็ต
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2514 04 07 โอวาทสามเณรวัดตัน  บวชปิดภาคเรียน
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2514 04 07 โอวาทสามเณรวัดตัน บวชปิดภาคเรียน
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2515 05 14 01 อบรมสามเณรจากวัดโพธิ์  กรุงเทพ
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2515 05 14 01 อบรมสามเณรจากวัดโพธิ์ กรุงเทพ
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2515 05 14 02 อบรมสามเณรจากวัดโพธิ์  กรุงเทพ
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2515 05 14 02 อบรมสามเณรจากวัดโพธิ์ กรุงเทพ
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2516 04 26 อานาปานสติสำหรับเด็ก
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2516 04 26 อานาปานสติสำหรับเด็ก
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2520 04 27 ใช้พระพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2520 04 27 ใช้พระพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2517 04 30 โอวาทแก่สามเณรพระปลัดเสนอ
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2517 04 30 โอวาทแก่สามเณรพระปลัดเสนอ
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2520 04 28 เราจะมีพระพุทธเจ้าติดตัวไปอย่างไรหลังจากสึกไป
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2520 04 28 เราจะมีพระพุทธเจ้าติดตัวไปอย่างไรหลังจากสึกไป
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2522 04 26 อบรมสามเณรของพระวิสุทธิ์
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2522 04 26 อบรมสามเณรของพระวิสุทธิ์
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 04 25 อบรมสามเณรศานติไมตรี
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 04 25 อบรมสามเณรศานติไมตรี
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 05 04 ฆราวาสธรรม
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 05 04 ฆราวาสธรรม
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 05 06 สังคหวัตถุ
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 05 06 สังคหวัตถุ
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 05 07 อบรมสามเณรวัดสวนแก้ว
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 05 07 อบรมสามเณรวัดสวนแก้ว
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร
ธรรมะสบายๆ อุบาสิกาหนูนา  25 เมษายน 2558
ธรรมะสบายๆ อุบาสิกาหนูนา 25 เมษายน 2558
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 05 14 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากไชยา
ชุดอื่น ๆ262 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากที่อื่นๆ2524 05 14 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนจากไชยา
เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพร

(** ขออภัย อยู่ในระหว่างการจัดทำ **)

2015 flash-mini.comเวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )