แจกสูตรเกมส์ Backyard Soccer MLS Edition

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ Backyard Soccer MLS Edition

  สูตรเกมส์ Backyard Soccer MLS Edition (Macintosh")


  Cheat Menu

  Hold [Shift] + [Ctrl] and press C at the main menu to access the cheat menu.

  Mr. Clanky

  Hold [Shift] when clicking on the shoes on the shelf. A sound will confirm correct code entry.

  Play against the "Indoor Off The Wall Invitational" teams

  Win the "Indoor Off The Wall Invitational Tournament" to play against the "Rug Burners", "Carpet Sweepers", "Turf Mowers" and "Abominable Cherry-Pickers".

  Play against other teams

  Get to the P Division to play against the "Ticklish Tornadoes", "Salty Sea Cows", "Screaming Chihuahuas", "Spiffy Penguins", "Lumpy Gravies", and all the MLS Teams.

  Play against the "International Tournament" teams

  Win the "International Tournament" in The P Division to play against all of the International teams including the "Fancy Pandas" from China, "Garlic Gladiators" from Rome, "Funky Pharos" from Egypt and many more.

  Gain possession of the ball

  When your opponent's goalie has the ball in his or her hands, stand in front of it and press the "kicking" ball button (either the Left Mouse Button, [Shift], or [Ctrl]) rapidly. If done correctly, you should have headed the ball into your control. Note: When goalie spins around to avoid you, follow the ball.
  -----------------------------------------

  เลือกเครื่องเกมส์

  PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

  สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ Backyard Soccer MLS Edition


  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  หน้า