แจกสูตรเกมส์ Carmageddon

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ Carmageddon

  สูตรเกมส์ Carmageddon (Macintosh")


  Codes

  Type these codes while playing

  Explosive Peds - SUPERHOOPS
  Hot Rod - IGLOOFUN
  Underwater Ability - GOGGLEPLEX
  Instant Handbrake - SPAMFORREST
  Turbo Peds - FUNNYJAM
  Ped Harvest - TRAMSARESUPER
  Giant Peds - SMALLUDDERS
  Vesuvian Corpses - ISLANDRULES
  Free Repairs - SPAMFRITTERS
  Bodywork Trashed - BIGBOTTOM
  Drugs - INTHELOFT
  Jelly Suspension - BUYOURNEXTGAME
  Bouncey Bouncey - CHICKENFODDER

  More Codes

  gripomatic tires - boysfromthebush
  lunar gravity - ihavesomespam
  loads of money - givemelard

  All Tracks And Cars

  At the menu where you can select cars, type:
  KEVWOZEAR - If this is performed well you have instant access to tracks and cars.

  Car becomes a Enforcer

  In the middle of a race, stop using the handbreak.Type ENFORCEMAWHEELS your car is now the Police Enforcer.

  Pedestrian Electro Bastard Ray

  During the game type "RUSSFORMARIO" (no spaces)and you should get a electro ray which kills people and scores you credits and time.

  Frozen timer

  During the game type "sexwithfish" (moderatelt fast) to stop the timer.

  Strange Gravity

  Type "rabbitdreamer" (moderately fast) to get gravity from Jupiter

  Pedestrian Respawn

  Type "NAUGHTYTORTY" (moderately fast) to get pedestrian respawn.
  -----------------------------------------

  เลือกเครื่องเกมส์

  PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

  สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ Carmageddon


  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  หน้า