แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Spitting| ,Cilia ,Jindabyn ,Concierge| ,Kite-surfi ,Changeover ,Carotid ,Allersy , a human being ,Stella ,Jast ,S|eletro ,Bolst ,Flagellum ,S|screenwr ,S|Impack| ,Regurgitation ,Consistency ,Undelivere| ,Invitas ,Moleste , validate| ,Retrofit ,Pre-existing ,S|discu ,Sivanna| ,Indemnifi ,Vcsvsi ,Evely ,Aforementioned , Never Die ,Changklan ,Introgre ,Armi ,Multispectral| ,Myeloid ,Prefuse| ,Poood ,Pathogens| ,Fuerte| , are you แ� ,S| ,Fencing ,Proteste ,Protester ,Postulate ,Admoni ,Admon ,Aerop ,Inflatable ,Heidi ,Microfracture ,Unwav ,Huang ,Profound ,Naughtier ,Enraged ,High-stake|| ,S| ,Escheric ,Microphom ,Retrovert| ,Farsai ,Pronephros ,Narrowest ,Remedies ,Unlove ,Globalisation ,S| ,S|regards, ,S| ,Macule| , Replenishment| ,Jing ,Hypalgia ,Admonish ,Duction ,Postulating ,Postulated ,Monstrated ,Expost ,Stewart| ,[iminent=2 ,Commander ,S|RNeasy| ,Subregion ,Malocclusion ,Oviduct- ,Anatomy ,Hypome ,Arma ,Proestrus| ,Churches ,Disแปลภา ,Glutamate ,Funn ,Inferrential ,Remonstrate ,Likeness ,S|diarthrodial ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )