แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Summative ,Midd ,Innovative ,Remunerated ,More ,Mook|| , lettuce ,Clustering ,Doog| ,Wrecked| ,Nua ,Clustering ,Slicely| ,Edvac ,Carge ,Cardi ,Polyps ,Current ,Playless ,Senrend ,Antidiarrheal ,Current ,Britains ,Jardin , nice ,Jardin ,Featuring ,Freedom ,Kayak ,Decide ,Emmy ,Revalidation ,Tearful ,Duel ,Competator ,Broad ,Antique ,คำอ่านvi ,Len ,S|apetubecom ,Decide ,Explicil ,Guild ,Sexjapa ,Well-trained ,Decompression ,Becool ,Viking ,Cephali ,Decompression , I hate u ,Recline ,S|chim ,|Said ,Discolor ,Wide-ranging ,Hemopneumothorax ,Discolor ,Dolly ,Aerobically ,Dopamine ,Lovelies| ,Cosy ,Honor ,Cosa ,Goather ,Dopamine ,S| ,Warm ,S|ro89 ,Tenesmus ,Eileen ,S|beegแ ,S| ,Nov ,Eileen ,Ned ,Weapons ,Eyelid ,Dir ,Ro89|sà ,Froogle ,Eight ,Shooting ,Eyelid ,Spade ,Forearm ,Expedit ,Cyperaceae ,Heterodyne ,Utering ,Assist ,Plasma ,Vr ,Gimme ,Originally ,Rear , Waen | ,Joing ,Gimme ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )