แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


ืืnattay ,Ning , take side ,Pedunculo ,Unfriend ,Boing ,Phenotype ,Saxophone||| ,Craff ,Suddenly , labour| ,Disinhibition ,Tay ,Ted ,Parachute , very nice pic ,Brad ,Costom ,Bow ,Teaser ,Honda ,Laziest| , fascinate| ,Iuo ,Subdistrict ,Baing ,Wellness ,Chlorhexidine ,Integumentary ,Periorbital ,Birthdate ,Pre-intermediate ,Yang ,Fashionista ,Improm ,Trouser| ,Bulletin ,Quote ,Excretion ,Hugh ,Sepal , Where are you ,Undefined ,Evidence ,Antral| ,Maze ,Maze ,Transboundary ,Maze ,Woodward|| ,Mercedes ,Repack , hysteresis ,Foto ,Contraindication ,Geoff| ,Nook| ,Somewhere ,Request ,Nurturance ,Catastrophic ,Attn ,Myofibril||| ,Digitorum|| ,Fuchs| ,Email(Private) ,Applicability ,Control ,Preexisting ,Self-reliant ,Generalisability ,Operculum ,Catheter ,Board-up ,Asymptote| ,Board-up , honey I hate you ,Winnie-the-pooh| ,Pushy ,Naja ,Realising ,Jaew ,S|Jizzboไ|�¸ , Nice| ,ิbeeg|thai ,Accountee| ,Interplan ,Pillar ,Compliance|||| ,Wildtrak ,Sprayed , what do you long fo ,Adele ,Regulary ,Queuing| ,Chan ,Hence| ,Characte ,Doodee ,Arsenic| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )