แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Cleansing ,Hone ,Complace ,S|Demonym ,แต่งปร , multifocal ,S|beegไทย ,Sprinter ,Lithosphere ,Potion ,เพลงZombie ,Ellis||| ,Puffball ,Polyol ,Lare , feel better ,Commonly ,Binding ,Kudzu ,Approch ,Dullness ,Extinguish , results inแปล ,Wakefield ,Formal ,Raye ,Monological ,Sold| ,Auditor ,Staircase ,Residential ,Gallstones , best wishes ,Referring ,Ardit| ,Prewash ,Complas ,Ardit ,Bisous ,Fizzle ,Affymetrix|| ,Youjizzà�¿ ,S| , (by Camfrog| , atmosphere| ,Shift|| ,Rambut| ,Bisous ,Aungคำà ,Stoner ,Krub ,Corify ,Actually| ,Complase| ,S|nuchae ,S|chaos ,Transferred ,Corify ,Krub ,Trauma ,S|transferred ,Corify ,Wider ,Balanced ,Wider ,Traumatized , Oops! Looks like y ,Recomment ,ิภ, Control ,Inseam ,Viscoelastic ,Bring ,High-performance ,Spec ,Redrum ,Combo ,Skytrain ,Atrium ,S|nuchae , Every time ,Krub ,Revelations ,Mooney ,Spec ,Cavitation|||| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )