ผลการแปลคำศัพท์ Cakeอังกฤษคำอ่านคำแปล แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Cakeอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Cake , Where are you , to do so ,Cardiorespiratory , respectively| ,Thumbtacks| ,Latrogenic|| ,Didnot , corridor , Gender: Male | ,Weeks, ,Cytokine| ,Month| ,Soldier| , keratitis ,Acknowledge| ,Sexypostpic|||| ,Xperia| , i would love to be , wife ,Tagine||| , bust ,Quasimodo| ,Tasting| ,Floret| , discover , connector ,Aerobilia|| , described ,Equifinality||| ,Adsign| ,Producing|| ,Addicted ,Akinesia|| ,Corolla ,|My , hypoxia , Crazy in Love| , incubated ,Insisted| ,Unscripted|| ,Adverb , No ascites|| , pattern | , naughty , exacerbated ,Racist| , ground| ,Releasing| ,Extravascular| ,Autonomy| ,Ford้| ,S|javedak| ,Vairous| ,Biofertili| , miss Communication ,Poacher| ,Snooker| ,Rhombus|| ,Oversight| ,Fletching||| , familiarity| , familiarity ,Replies| ,Powerups| ,Petrissage| ,Petrissage|| ,Profitable| ,Thermogenic| , occurred ,Fart ,Frenulum| ,Short-haul|| ,Destructor ,Jeffrey ,ตั้งค่ ,Popularish| ,ิblossom ,Swaymond| ,Whatsapp| ,Deflex|| ,Superfly|| , gik ,Intramuscular| , enrollment ,Glioma| ,Hospice|| , i miss you too so m ,Kab ,Hahaha ,Metastasis ,Early| ,Skullcap ,Amphipathic ,Breastpl ,Ann , by myself ,Jing ,Invictus ,Unreplicated ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )