แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Effect ,Lery ,Mrgaporn|| ,Braised ,Loaded ,Tummy ,Man-day ,Sosad , Akimoto Kum ,Hypopituitarism ,Picking ,Unvalued ,Twirl ,Thacker ,Fridy ,Gloess ,Stum| ,S|individual ,Pebble ,Stiffener ,Scapuls ,Lectern ,S|revoice ,Inoculum|||| ,Bhumibol||| ,Lobulation ,Crust ,Coagulase ,Luks ,Psoriasis ,Pirision ,Rheumatologist| ,Abrasi ,Hurtin ,Hereafter , Male ,S|beegไทยObvio ,Travie ,Complex ,Baii ,Egat ,Gansu ,Bleอ่านว ,S|i ,Individal ,Fracking ,Mistletoe ,Insufiiency ,Bergen|ภา ,Aband ,SolidWor ,Bi- ,Kleaw ,Kiteboarding ,OutOftol , asymptotic ,Anatomy ,Janis ,Degassing ,Manit ,Songkran ,Defloration ,Brownian ,E-sall ,Reacte ,Devita ,Pakklong ,Mohamed ,Observed ,S|nasolabial ,Zell| ,Chilldent ,S|Jenny| ,Guacamole ,Amused , I will ,ีิinconfident ,Thrille ,Chicly ,Kyphosis ,Segregage| ,Kyphosis ,Kyphosis ,Toothache ,Limits ,Strive| ,Chaeacteristic ,|tro ,Ramaya ,Pranee ,Oddition ,Cornfiakes ,Backhaul ,Limita ,Undertake| ,Buster , Postp|| ,Institutionally ,Submaximal ,Medi ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )