แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


I miss you all| ,Pastry ,Ro89|sเด็f ,Marrakech ,Echo ,Nuy ,Nuy ,Revite ,Accel| , konoha ,Back ,Tissue , ver ,Spector , : your life ,RaJabhat ,Tamer ,Abat ,Chasm ,Pierced ,Terry ,Leis ,S||ิbeeg ,S||ิbeeg ,Fay ,Porridge ,Pierced ,Customers ,Lerm ,Ids| ,Huf ,Forklift ,Plu ,Gap ,S|sexjapan�a ,Sexjapan|se||afraid ,Ans ,Hematoma| ,Meth ,Sunnyday ,Brasserie ,Contrastive ,Contrastive ,Happines ,Tom ,Bref ,Doug| ,Maht ,Walao|| ,Monitoring ,Monitoring ,Prettier ,คำอ่านsk , Happy ,Prettier ,Bun ,Motor ,Khom ,BeegเกÃ ,Angina ,Kare ,Fatigue ,Khem ,S| ,Frisbee ,Orthopnea ,Bun ,Debuts ,Venue ,Debut ,Ony ,Hypothesized ,Non-target , I need you| , I need you| , metabolized ,Slop ,Ventricular ,Vetricular ,Esc ,Hypertrophy ,Benz ,Ances ,Ro89|sเด็f ,Vacuole ,Establishment ,Triathlon ,Reducing ,Ngai ,Want ,Wellness ,Comprising ,Cabinet ,Triathlon ,Oih ,Preload| ,Circumscribing ,Workflow ,Pone ,Hydronephrosis ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )