แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Dypsnea ,Salty ,Snatch| ,Thawe ,Peng , best wishes to my d ,Sequentl ,S|Lumbricus ,Nich ,Hik , premises | ,S|multiplica ,Cutan ,S|eloque ,Willing| , rays ,Silva ,Roadshow| ,S|youjii ,Cx]$kKk ,S|bestower| ,S|facr| ,Gitsy ,Crazier|| ,Nurse|| ,Liaise ,Cickyboy ,Winai ,Intimation ,Foodcourt ,Taich , Im sorry to reply y ,Winai ,S|sumantical ,Generality ,Explants ,Dismount ,Unrepor ,Adjudged ,S|perpetually ,|Siriwan ,Manat ,Requited ,Pardicular ,Sensitiz ,Occurred| ,Hamilto ,Owner ,Ciess ,Misdemeaner| , bushel ,Somsak ,Trought| , introduce myself ,Squeek ,Monar ,N,sear ,Puberty ,Formatted ,Combined ,Warts ,Bolts ,Ragulary| ,S|exportinf| ,Puy ,Seirrebps ,Heloo ,Medroxyprogesterone ,Persuing ,Testerone ,Session ,Bangla ,Puy ,Luminal||| , audison| ,Bayview ,Opposi ,Bareb ,Fromulaic ,Wen ,Hypovolemia ,S|cynicism| ,Attempting , frequency ,Misapp ,Slarb ,Heparinized ,Primigravidarum ,Conquistadores ,Kunlanut ,Recuperator ,Nearby ,Plough ,Animism ,Emplace|| ,Chojin ,Didac ,Hik ,Lakr ,Puy ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )