ผลการแปลคำศัพท์ คำอ่านvital แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า คำอ่านvital
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


คำอ่านvi ,Reversal ,Slicklin ,Factorization ,Estratti ,ดfood , abrogates , Who are him ,Internalise ,Marrie ,Suparat ,Debridement , verification code s ,Thankgiving ,ิbathing ,Patong ,BuffyÃÆâ ,S|muahà ,Confule ,S|GotchaÃà ,S|gÃÃâ ,S|vocaÃâ ,Herniation ,S|à ,S|yepper ,NasÄ , serway ,่่youo ,Deconditio ,ทmitochondrial ,Tartness ,S|Indi ,Virginia ,FLor ,S| ,Stipulated| , endeauor , starwar ,Photodegra ,Intellectually ,S|PasteÃà ,Planes| ,Skewn ,Cut-a , can you speak any ,Reetitively ,Sunnydayà ,Model ,Imagrt ,S| ,Cascade ,S|iminent=yMtY7MeUWf ,ÃƆ,Luk ,Gemstone||| ,S|pnia ,Possible ,ScriptÃÆ ,Pluck ,Osteomyelitis ,Adults , lignified| ,Fulfill ,Saggital ,Nuesea ,S|wisÃÆ ,Cross-section ,Tradional ,Descrip , positive thinking ,Uncomprehensible ,S|humanoidห| ,S|้helpe ,Haemato ,Rips ,S|à ,Impossible ,BussyÃÆ ,Malarplasty ,Quick-thi ,Crisis| ,Advertising ,Liturgical ,Pu , feel stiff|| ,S|gefÃÆ ,Impute ,Membranous ,่ำjec ,Enveloping ,HindRance ,De-dif ,Analร�� ,Electriแ ,S| ,Repression ,Prepyloric , familiariàà ,S|ÃÆâ ,Micrographi ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )