แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Faying ,Oishi ,Dipose ,Floccose ,Client ,Meching ,Acumen ,Mechine ,Tile ,Amelia ,Recap ,Stahl ,Intail ,Prostatocacinoma ,Prostatomegaly ,Intercalary ,Intercalary ,Duck-Bill ,Bleach ,Clark ,Heent ,Set ,Widow ,Sheen ,Novated ,Mydarling ,Honey ,Betrayal ,Intra ,Lich ,Digำพ ,Prane ,Deadly ,Birth ,Chiness ,Chob ,Amphur ,Throwing ,Valure ,Explains ,Mastic ,S|wu ,Nande ,Svppty ,Wud ,Polydactyly ,Mueal ,Coords ,Kasorn ,Kaon ,Cycling‏ ,Tracheole| ,Bell ,Dys ,Nok ,Pointed ,Elsevier ,Meso ,Stir ,Rigour ,Articles ,Condensabl| ,Chun ,Deroga ,Chun ,Hectares , best wishes ,Hugger , best wishes ,Stfu ,Vet ,Hirn ,Sui ,Lns ,Ecological ,Remineralization ,ิlush ,S|wu ,Tweak ,Emesis ,Environmentally ,Vell ,Environmentally ,Contextualize| , sweet night| ,Prom ,Remedial ,Housew ,Paul ,Fean ,Sanding ,Houseware| ,Froyo ,Log ,Nutte ,Bex ,Posted| ,S|Kano ,Recomment ,Posted| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )