แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Sodded , Where are you ,Telesale ,Phenomenon , Where are you ,Overdistention| ,Ute ,Fastest ,Upon ,Rico ,Hunged ,Lysate|| ,Overdistention| ,Overdistention| , agitated ,Iqr ,Tai ,Ive ,Increase ,Stomachache ,Incongruous ,Universe ,Conceptional ,Periconceptional ,Aas ,Periconceptional ,Earache ,Solubilized ,Vaso ,Negotiation , happy time ,Interpals ,Solubilised ,De-husked ,Slipping ,Um! ,Light ,Lnsert| , Where are you ,Thax ,Dehusked ,Dehusked ,Lnsert| ,Homeroom ,Lecithin| ,Stains , I just wanna be , memo sheet ,Direction , I just wanna be ,Ro89|sà ,Bow ,Seen ,Booking ,Suggestion , outcoming ,Entrance , Turtle| ,Mucolytic ,Yaks , join me ,Vatable ,Aholic , join me now ,Aholic ,Camden ,Corner , join me now ,Immediately ,Sunbathing|| ,Arrived ,Electrophoretic ,Pulpmachine , so what u doing now ,Arthrodesis ,Socio ,Paragliding ,Ferromagnetic ,Tetrahedral ,Orthopnea ,Trap ,Paragliding , so what u doing now ,Occupying ,Gratitude ,Peed ,Annoyed ,Sourcing ,Rightsizing ,Shadow ,Telecommuting ,Sourcing ,Flocky|| ,Payload ,Intradermal ,Betrayal ,Rib ,Boling ,Transudate ,Redefining| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )