แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Locoregional ,Recrudesce ,Raisin| ,Psycholinguistics , fluid ,Paludal ,Commenced| ,Tempur ,Everything ,Orchidac ,Blatant ,Belongin ,Policy, ,Moniter ,Hamal ,Zombie ,Supialization ,S|ablutophob ,Split-thickness ,Là ,S|democratic ,Uremic ,Spile ,Kwaj ,Notwithunderstanding ,Arang ,Ananab ,Ford| ,Oriental ,Rhytid ,Kinesiolog ,Assassinat ,Vouchsafe ,Mineralog ,ิbrighte ,Less| ,Carried ,Mounting ,Oversee| , you are so beautifu ,Implica| ,Barges| ,Adsorbent ,Teaky ,S|beam ,Report ,Carb-ดูหนั ,Diadocoky ,Nant ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )