แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


I Like That Boy ,Tattoo ,Multidimens ,Pants ,Inspection| ,Bubble ,Strewn||| ,Sexphone|| ,Metagenomics| ,Macrosclereids ,Trent ,Wont ,Kmnyeo ,Merit-m ,Hazu ,Premixes| ,Synovitis ,Mami,so ,York ,Affinity ,Suny ,Altar ,Meristematic ,Cooker ,S|defined , edematous || ,Philanthropist ,Zip ,Yok ,Slang| ,Cause ,Creditworthiness ,Contosion ,Thot ,Orchiectom , Where are you doing ,Plac ,Trend ,Arrangment ,Meo ,Nefer ,Elite ,S|Dysdiadochokinesia ,Biothermomechanical ,Sexploitation ,Geocac ,Amplifier ,Lumbago ,Wynn ,Former ,Camila ,Basically ,Scholar| ,Duratane ,S|contemporaries ,|belong ,Irreconcilabl ,Anon ,Soar ,Salin ,Keizai ,Blurb ,Countried , Nicolas Yer ,Galvano|| ,Dooling ,Aroi ,Flickering|| , IV site ,Depree ,Lisps ,Oxidant| ,S| ,Graphikos ,Dant ,Adip ,Recgnized ,ิbye ,Stolo ,Self-limit ,Schlup ,Hardestแปลไ ,Customi ,Evidence-bast ,Misty ,Strategies ,Anisocytosid ,Synth ,Schoolbag ,Doux ,Concernant| ,Flanked ,Step-father ,S|miscommunicate ,S| ,Kidding ,Sonographic , triage nurse ,S|sery| , Life ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )