แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Distinction ,Agranu , deamidation ,Sonorant ,Loculation ,Epithelis ,Faire , its ok| ,Mattifying , I Like boy ,S| ,Isoline ,Aum ,Cries ,Reengineering| ,Tradition ,Aga ,Trichiura ,Tonin ,Arthrodesis , establishment ,Slm , sweet night ,Coinsuran ,Emm , sweet night a ,Exterior|| ,Thermochemical ,Tacho| ,Cartilaginous ,Pubi ,Hyporeflexic| ,S|pseudopre ,Alicesoswe ,Fine ,Naz ,TemplateÃ¯Â¿ï¿ ,Monitoring ,Factorization ,Visitors ,Oxen ,Fates ,Concat ,Consultant ,S|mooks ,Shoku ,็้Heane ,Tibiofemoral ,Epidemiolo ,Neuroanatomi ,Lion ,Taipan ,Cost ,S|Tnput ,ืัnyTransaminati ,Heavy-Lift ,S|off-brand ,Single-parent ,Imagined ,Catilage ,Pron ,Ponding ,Execute ,Threefold ,Bushing ,Euvolaemic ,Distinguis ,Sloughing ,Byung-wo ,Balb ,Begin ,Endor ,Longacre ,Neurilemma ,S|absolute ,Ome ,Invesm ,Polyes ,Articles ,Pams ,Arthrop ,Kiy| ,Discharged ,Pitfal ,Gliosis| ,Mentalis ,Part-tome| ,Charities ,Charity ,S|shop ,Fibroce ,Veet ,Saitta ,Neuropatho ,Immadiately| ,Installer ,Emotion ,Handlebar ,Hoeever| ,Carotenoi ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )