แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า school
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


S|heliosheath ,Megaoesophagus ,Heliosheath|| ,Whan ,Blacker ,Mather , two ,|endu ,Psychophysi ,Musterbat| ,Speculate| ,Pless ,Provence||| ,Well-docum ,(shopping)ma| ,Reeves ,Macroecon ,Fart| , for youแปลไ ,Buffering| ,Glycerides||| ,Monopoly|| ,Claustrop ,Hardstock , add me�� ,Blacker ,Microcircula ,S|cont’d ,From ,Phreatophyt ,S|musterbrate ,Subopti ,Comteminent ,Epidemiologist ,S|Driver ,Peripancreatic ,Few ,Enclosed|| , for youแปลไ ,S|afrai , auspices , expert ,Gasped ,Pelt| ,Extractability| ,Pollutant ,Regional| ,Covinsky ,Nuffink ,Reality| ,Wais ,S|abuzz ,Living ,Skydivi ,Composed ,Injured|| , look back on ,Ari ,Sphenoid ,Dividua ,ิbrick ,AgoÃÆ ,Glenohumeral ,S|clead ,Honestly|| ,้handover ,Shu ,Hypoplastic| ,Oviviparus , Unfound|| ,Fluidization ,Spadix ,S|sportif ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )