ผลการแปลคำศัพท์ แปลภาษาจากไทยเป็นenglish แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า แปลภาษาจากไทยเป็นenglish
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


แป ,Harrowing ,Effu ,Interpellation ,Mesothelium| ,Osteosarcoma ,Fives ,Chunks| , femur ,Mins ,Bugs ,Vocab ,|Vaping ,Luv , happy is my life h ,Rames ,Hathachaiy ,Mri , cr ya cantik ,Glans ,Chippe ,Koilocytosis ,Supe ,ฺBlock|| ,Narong ,Illness ,S|continuum ,S|svf , keep warm ,Narong ,Suprabasal ,Foreshan ,Purctual , keep warm ,Legislatures ,Ttrty ,Distracted ,Blazer ,Adverse ,S|-lacta| ,S|masterbration ,Hyperlink ,Drille| ,Creampie|| ,Iydot ,ิbanked ,Hatred| ,Serosanguineous ,Iydot , Sleep , NeverDie ,S| ,‘inspe ,Hyold ,|geez ,Adverb| ,Cheekbone ,Beh ,Ostium ,Pasty , sore throat�� ,Thieves , defend ,Presece ,Annie| ,Disenga ,S|geosyncline| ,Sideb ,Baster ,Facilita ,S|meanpress , cardiff| ,Honori ,Briเ้ะ , cardiff| ,Bigger ,Kaies ,Youjizz|ไท� , Nice dear ,Who ,Content-Based ,Valerie|| ,Prescription ,Inscribed ,Cadia ,Permis ,Meatly ,Emy ,Covenant ,Emy ,Ether| ,Hre ,Chakkarat ,Soichat||| ,Aomเเปลว , building ,Ordinal , Antiport ( countert ,Orthotropic ,Tawi ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )