ผลการแปลคำศัพท์ แปลภาษาจากไทยเป็นenglish แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า แปลภาษาจากไทยเป็นenglish
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


แปล ,Anthropocentrism ,Colleage ,Tricolore| ,Nui ,Misperception ,Preactivated ,Superp| ,Sarcoma ,Ai|| ,Smilely ,Cathy ,Beatrix ,Seassi ,Redevelopment ,Maslow ,Socool ,Joyrider ,Cathy ,Sorethroa ,Undetermined ,Inventiv| ,Couldn’t| ,Overview ,Ltranslation ,Month| ,S| ,Numben ,Sclerenchymatous ,Society , luckiest || , seen à ,Procambium|| ,Hypersaline| ,Preoperati ,Heh ,Emission ,Recencille ,Allograft||| ,Sublinear| ,Brighter ,Blackbeard ,Limitance ,Congratulations| ,Summertime ,Fears ,Front| ,Embolism| ,Kwy ,Zigzag ,Atelier|| ,Delivering ,Inund ,Neuron| ,Leamt ,Grayscal ,Marketing ,Roadshow ,Acolyte ,ิbeeg|Gay||| ,Erstwhile ,S|Taxo ,ีีUse ,Recruilment ,Adding ,S|Adespo ,Nutty ,Molto ,Emulston ,Enconcept| ,Solidification ,ีur ,Reinterpret ,Multicentric| ,Funeral|| ,Ciliary ,Retirem ,Pesticide||| ,[iminent=ZT ,Atiker ,Saves ,Hunger ,Sahakarnpramoon ,Natriuret ,Adulation ,Levocardia , conge ,S| ,Reiapsing ,Prefille ,Telew ,Panthenol ,In-flight , extension ,Years,sp ,Florence ,Zwische ,Milt ,Polyunsaturated , freez ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )