ผลการแปลคำศัพท์ Debridement แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Debridement
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Debrideme ,Ethylene ,Machines ,S| ,Swagger , what kind of work ,Furnishes| , by-election| ,Proprietory ,Requester ,Corresponden , squats , hamster ,Cum ,Wet , iatrogen ,|un ,Microsatellite ,Actualized , have a pr ,Intension , island-state , memorable| ,Improper ,Redhead ,Breathing(adj) ,Dianosis ,Lichenified ,่juice| ,Perenchyma ,Geotechnic| , enclosed | ,Forgivenes ,Commis|| , lipoproteins , dog bear awesome ,Ubiquitinated , looks like you have ,S|regalia ,Itenary ,S ,Cefiximeอ่ ,Forres , of course| ,S|informative ,Apprecia ,Implicat ,Humanist| ,Acropustulosis , admission| , am an affection ,BelovedOn ,S|deplet , interspec , calculat ,Vasa , can you speak any , assignment , quotes , blended mois , function| , feà, coupl ,Tympany|| ,S|self-identity ,Reassortmen ,Adulteration ,S|Vatable ,Lelux , to minus ,Skout| , meso| , Take a break then ,S|mostly ,S|binocular| , fore , watching! ,Suckseed , competitive , foll ,Enlightenin , amniorrhexis ,Network ,Bounce ,Selected| , country || , blanch por ,Reproducible , how many pop ,Distilled ,Comparison|| ,Triennia ,Sunny| ,S ,Susceptibility ,Dong , hey แปลว่ , odorize ,S|fizzy๠,Federal|| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )