ผลการแปลคำศัพท์ Debridement แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Debridement
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Debridement , quantitect ,Stylised ,•Crewneck , aspi , Good do we wa ,Inguial ,Autogenous|| ,Cred| ,App๠,Becomeà,Nocon ,Teriyaki ,Amicab ,S| ,Moan ,Http: ,Sabaton| ,Instead| ,Psychographically ,Nonstoichio ,Locked ,S|coatrack ,Encloseก ,AItogeth| ,Terapon , Ret ,Lexible ,Olfactio , lovable ,Televisi , DoÃÆ�€ ,AgClÃÆâ ,Oxford , Sukanya ï¿ , sister-in-law| ,Ingersol ,Progam| ,Resistant , heavy ,S|TnxÃÆ ,Popsicle| ,S|Ãâ₠,WaitÃÆâ ,S|moo ,Disorganize ,Prevalent|| , ores||| ,Fightoแป ,Carrtranspurter| ,‎[imine ,Meningoence , artifi ,Tฟmbol ,Catting ,S|Likert , incomple ,Triticale ,Calpis|| ,Orthomyxovirid ,Stakebolder| ,Gooddream| ,S|wiz ,S|cantik|| , ligame ,Judgeà,Nebulise ,Mending ,Allowing ,S|spi ,Kaiyang ,Tatto ,Trendning| ,Evà ,Nà , how are y ,Endpoi ,Investiga ,Myoepitheli , chemotax ,Moneymaker ,Polis ,Flores ,Blowkiss ,Kakao ,Dysplasia ,Anu ,Phototrans ,Sensation| ,Seattletaipei , Readmitte ,Dior ,Reacquired||| ,AuthorÃÆ ,S|stabi ,S| ,Walkthrough ,S|kang ,Reintegrate ,Vhvpg-hkxk ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )