ผลการแปลคำศัพท์ Debridement แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Debridement
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Debridement ,Facet| ,Ovulation ,Monote ,S| ,Mistletoe| ,S| ,S|arthro ,S|mee ,S|recombined ,Acumen ,Figment ,Germanic ,S| ,SCSs ,Readied| ,Remin ,Conselling ,Obtrusive ,Rosh ,[iminent=ZTYyXVe ,Favorite| , Avoid ,Gives| ,S|atretic| ,Gourself ,GeV ,Stack ,Samamln ,Suffi ,Otn| , a lots ,Fissuresa ,Fino ,Accreditati ,Accurate ,Blossom| ,Cookware ,S|bowed ,Reansferring ,S|Quadra| ,Chromatography ,Adentity ,Bown , want ,Preauth| ,Preme| ,Prospective| ,Comparin ,Influencin ,Kwanchai| ,Robinson ,Stabilise ,(Parinibbana ,Sculpt ,Junko| ,Adopet| ,Muscular ,Synthesizer| ,Stepha| ,Settlement| ,Hairli ,Graduate ,Coleoptil ,Reflexive ,Diminishes ,Aurous| ,Youjizz|ไทยth ,Fridges ,Subled ,Gyneco ,Lamellar|| ,Solusio ,Tasseography| ,Paule ,Umbilica ,Drayage ,Neverdry�� ,Perco|| ,Worred| ,Psychrop ,Drayage ,Metastability| ,Vield ,Segmentecto ,Taiwa ,Pleopod ,Nautical ,S|mutagens ,Lmax ,Ro ,Fresco ,Yeh ,Competiter| , exudate ,S| ,Skipal , I wish ,Polity ,Serovar| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )