ผลการแปลคำศัพท์ Debridement แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Debridement
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Debridement ,Amara ,Destarched ,Cheapest ,Yield ,Cheapest ,Destarched ,Unique ,Impossible ,Harvest ,Antitumor ,Cellular ,Cheapest ,Run ,Byproduct ,Alacas|| ,S| ,Alacas| ,Beetroot ,Hy ,Naruk ,Alacas , Never Gonna Be Alon ,S| ,Buzzed ,Kennel ,Logical ,Unique ,Alacas| ,Thang ,Arrangement ,Alacas| ,Aerates ,Inferred ,Subdistrict ,Coveted ,Kao| ,Amigo ,Yet ,Pneumocephalus ,Try ,Karaoke ,Tryagian ,Please ,Dh ,Dh ,Mechanoreceptors ,Rebecca ,Mechemoreceptors ,Answer ,Chemoreceptors ,Distended ,Rebar ,Rebar ,|commodificat ,Characteristics ,Mysis ,Hy ,Demander ,Wrong ,Aew ,Echocardiogram ,Registed ,Lier ,Fremont , physicochemical ,Boss , perfect ,Neuropsychiatrist ,Masto ,Stance , Security ,Huf ,Frappe , get Loy ,Huf , get Loy , Security Question ,Mawsynram|| , Security Question ,Mawsynram|| ,Precarinal , Alcohd intoxictas ,Rebecca ,Vastu ,Jizzboไï , There is so ,Decline , wide margin ,Defraa| ,Aplastic ,Ectopic , account already exi ,S|nonocclusive ,Retroflex ,Rotation ,Robbed ,Inferred ,Unique ,Unfollow ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )