ผลการแปลคำศัพท์ Friday แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Friday
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Friday ,Thanx| ,Gdbf,kmew, ,Kidd , my salary | ,Avery ,Back-fire| ,Detlect ,S| ,Creatinine ,Medium-height ,Boiler ,Spinnerets , Figureแป ,Pluse ,Unclassified ,Autotrophs ,Shri ,Genera ,S|cristoris ,Polyphasic||| ,Spot| , Foley bladder ,Feather ,Keypad ,Entran ,Aix ,Connecticut ,Intent ,Zii ,Pleur , fish fin ,S|ial , free gooàà , country ,Acumen , transfer ,ืngaiอ่าน ,Enougth ,S| ,Swipe| ,Anticipate ,Zii ,Modifier ,S|thyroidectomy ,Destr ,Laura| ,Midfield ,Femur ,Eyewitness ,Consultation ,Retinoscop ,Saas , Not too busy with w ,Clammy ,MeOH ,S|quan ,Advocate ,Immunocompetent ,Infronto ,Mention ,Seei| ,Bipinnatipartite ,Jizzboไ ,Eating| ,Tantra ,RaitÃÆâ ,Justment ,Fur ,Multifactorial ,Koh ,S|ironmongery ,Densification ,Edemat ,Marian ,Steak| ,Subtention ,Fusarium , corn ,S|subjected ,Ogy| , loveliest||| ,Hpe , foh ,Spectacula ,Joon|| ,Origin ,Kies ,Creak ,Nouvo ,Provencale| ,Emily ,Busy ,Jeed ,Lyophilised , stacked ,Lymphocyte ,Orchidectomy ,Pergo , prefectural governo ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )