ผลการแปลคำศัพท์ H-bridge แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า H-bridge
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


H-bridg ,Realy ,Invastion ,Scent ,Hermoso ,Footloose ,Multiphase ,Invastion ,่่you|| ,Invastion ,S|poppi ,Bioreactor ,Spective ,Blan| ,Septation ,Serieux ,Ngao ,Ngao ,Ngao ,Fascinating ,Unfriend ,Ngao ,Merchantability ,Merchantability , Kiss me good night ,Ohla ,S| ,Bowl ,Ohla ,Digitized ,Unfriend ,Unfriend ,Kruger ,Reignite ,Miguel ,Sellar ,Fascinating ,Tositive ,Cinna ,Referenee , timescale | , Did you accomplish ,Ngao ,Authentication ,Ciin ,Opposi ,Unfriend ,Encephalopathy ,Cashableคิà ,Atlend ,Horoscopeà ,It5 ,Ees ,Adduction ,Humanoid ,Kwai ,Actuation ,Autologous , suay mak| ,|moo , under-eye ,S|extenà , under eye circles| ,Destroys ,Oy ,Atlend ,Starting ,Ipsilateral ,Sk ,Kab , under eye circles| ,Yaff ,Grueli ,Dalanced ,Antitumor ,Unisex ,Diaphoresis ,S| ,Smith ,Carcinomas ,Username: ,Invastion ,Rotaviru ,Nuy ,Fascinating ,Kani ,Stockinette|| ,Closeout ,System ,Coal ,Jirapat ,Brent ,As ,Goodning ,Suin ,Artth ,Brent , add me| ,Featuring||| ,Shitty ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )