ผลการแปลคำศัพท์ Heirs แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Heirs
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Heirs , See you there ,She…………as ,Light-year|| ,Caliber| ,Refinish ,Dining ,Nonmanagers ,Relax ,Preciswly ,Markdown ,Hi,myfriend ,Ded ,Comprement|| ,Evd , its not sound good ,Tist ,S|Detacher ,S|Transvestile ,Claire ,Pim ,S|homic ,Democeacy ,Punctate| ,Hub ,Magn ,Fickleness ,Latour ,Hydronephrosis ,S|mininuptial ,Donut| ,Meris ,Thit ,Axonotm ,Hears ,Wildness , caused by ,S| ,Porphyria ,Fungible ,Riskiest ,Hypoprot ,Serway ,Microcytosy ,Toxins ,Glossoptosis ,Datasets| ,S|congo| , box wrength ,Personne| ,Potentiom ,Hypophysectomy ,S|anuria ,Latrogeni ,Assisti ,Runaway| ,Krub ,Theatrical| ,Crema ,Disogranised ,Deflasked| ,Dyspl ,S| ,Quatation ,Symbolize , Just ,Revice ,S| ,Jerk ,Lawัำพ| ,Consulate ,Timely ,JusT ,Terrence ,Underutilized ,Chonlawa| ,Geso , I n ,Underutilized ,Datasheet ,S| ,Sudden ,Congee ,Incred ,Anticholinegic ,Capsularis ,CA ,Bodyslam , reverb ,Fortiary ,McAdoo ,Brasserie ,Wild-type ,Ethanolamine| ,Hypothem ,S|considerably ,Bohr ,Grinnin| ,Impressive ,Subdistrict ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )