ผลการแปลคำศัพท์ Ka แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Ka
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Ka ,Garl ,Toke ,Histamine ,Buffering||| ,Bobo ,Personality , Last two month I ,Vivid ,Vivid ,Legacy ,Subclinical ,Minnie ,Dissemination ,Radiohead ,Semitendinosus ,Cardiorespiratory ,Routing ,Existential ,Workload ,Sfo ,Heaviest| ,Resupply ,Veneration ,่jup ,Shet ,Vc ,Troop , join me now ,Mylovely ,Graduation ,Inoculating ,Zappai ,Mylovely ,Electricitycar ,Fukyou ,Watchdogs ,Anomalaris ,Fibroelastic ,Fibroelastic ,Analyze ,Janata ,Zappai ,Electricity ,Mutagenicity ,Mutagenicity ,Mutagenicity ,Lymphovascular| ,Home-country ,Lymphovascular| ,Qis ,Heaven ,้heaven , long distance ,Notifier| ,Planogram , Where are you ,Notifier| ,Actinomycetes , Where are you ,Becky ,Becky ,Becky ,Qualification ,Loreal ,Freed ,Klab ,Klab ,Paradise ,Backsight ,Boing ,Malibu ,Malibu ,Cortisol ,Kinaesthetic ,Sacrum ,Sacrum ,Yellin , ruls ,Zeed ,|varies , compound noun , compound noun ,S| ,Khama ,Actinomycetes ,Newerth , just Curious ,Musings , lowlying ,Perseverance ,HUt ,Charme ,Nucleoid| ,Standard ,Verify , bound up ,Exemplary , best wishes , best wishes ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )