ผลการแปลคำศัพท์ Ka แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Ka
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Ka ,Predefine ,Transferred , Love me, Touch me, ,Dissociative ,Gak ,Sevings ,Peanut ,Redistibu ,Obstr , wha|| ,Physica ,Iminent=1yuj4EWVf ,S| ,Dia ,Neuromuscular ,Spongoc| ,Decompensated ,Enrestn| , affluen ,Ple ,Snapper| ,Spiromete ,Realty ,FifthÃÆ ,Laew ,Pixels ,Parent , all ,Sprint ,Ipsilateral ,Pictu| ,Fastly ,Hydrofoil ,Gv , feeling meh ,Workaholics ,Offsite|| ,TeIevision| ,Alcohols ,Yum ,Ning ,Suppressor ,Pettingill ,Coughing ,Merchant ,้hydrophobic ,Carton| ,Attetio ,Rhino ,Enligh ,Cashmere ,Bisex ,S| ,Osseous ,Jaaไทย ,Lity ,Peo ,Biomimicry ,Habitats| ,ิbussiness ,Gravidar , Dillenia ,Grapholog| ,Lonelylism ,Subpar|| ,Ception ,Glottal| ,Wath ,Dipso ,Dood ,Decoronat ,Witless ,S|Oestrogen ,Pplaned , Your fathers parent ,Aerosolize , on tour ,Synthes ,S| ,Uncoupling ,Incite ,Potion| ,Myometriti , Heavy rain ,Recombi| ,ืnumbe| ,Cafetory ,Amazing ,Propse| , Triggered ,Streat ,Easylian ,S|nant ,S| ,Raftly ,Shure| ,Intracorona ,Happyne| ,Years| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )