ผลการแปลคำศัพท์ Spatula แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า Spatula
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Spatula ,Long-haul ,Chuncertai ,Panida ,S|้hyperdensity| ,S|retace|| ,Mashall , I think like that ,Inemergeny ,Pilgrim| ,Carbonara , tax ,Superleade ,Understaffing ,S|็Hematology , Major course || ,Disgu ,Requirement ,Thoracost ,Exclusive ,Cl ,Modelling ,Additive ,Scriptures ,Antler ,Imagine ,Fuhct ,Roughly ,S|perfection ,S|noof , pathway ,Normoblast , Security Qu| ,Cl ,Liang| ,Surgency| ,Interation ,Poorly ,Affixed ,Brumby ,Agate , attempted| ,October| ,Choc ,Fastness ,Congrat ,Re-pointing ,BeegÃà ,Nhong| ,Detained|| ,|gymnastics ,S|smallsto ,E-voucher ,Travellin ,S|ganglion ,Verbs ,Discriminati| ,Round-ta ,Courage ,Daubechies| ,Prolonged ,S|Intern ,Joy ,Storming ,Nevertheless| ,Vulgari ,Motherboards ,Lachrymal ,Tahคือ ,Trousers| , Purified|| ,Basophil ,Thorm|| ,S|à¸´ï¿½ï¿ ,Mutagenesis ,Terrigenous ,Lysed , Nevertheless ,Dishones ,Pali-mal , Nevertheless, ,Treatend| ,Concretely ,Protozoology ,Reserve| ,Chalazae| ,S|oleifera ,Betterman ,S|mycotic ,Pharmac ,Destitution ,S|Diagram ,Accuses , to guide their , dreamlike , goofy eyepatch ,Cooking , hampered ,Lacuna ,Facilit ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )