ผลการแปลคำศัพท์ adnexal แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า adnexal
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Adnexal ,Onychogryposis ,Basidiomyc ,Effu ,Precscribing ,Pincode ,S| ,Ornaments ,Unrave ,S|prefer, ,Masterben ,Ventilae ,Incurred ,Leachate ,Non-management ,Ace ,Perimetr ,IGotItFromMyMa ,Khajohn ,Z|vdox| ,Assorted ,Regas ,Obturator ,Ratione ,Nologo ,S| ,-eleg ,S|oihkแปลว ,Eductor ,Punge| ,Sprcifica ,Nologo ,S| ,Dubbed ,S|Div ,S|abutting| ,Atone ,Fastina ,S|ava ,Fledge ,Tiene ,Cytoto ,Mail-or ,Overra ,Superstar| ,Phleboliths ,Freedom| ,Haemodynamic ,S|Transfer ,Postpon| ,S| ,Premiere ,Invasi ,Realiz ,Formulaic|| ,Urbanize ,Conclusi ,Seei| ,Enenge ,Subdenly| ,Explants||| ,Sahara ,S| ,Showtune ,Wn ,Polydip ,S| ,Prepared ,Bestselle , Feigel ,Salary ,Compำ , The Old Man , Nine centres (21%) , consensus | ,Anesthesia|| ,Disturbed|| ,Arghhh ,Experiment ,Paddle|| ,S| ,Meanwhile ,Abetted|| ,Vellfire ,Watta ,PretÃƒÆ ,Melaniz ,Garfield ,Stomatitis ,Cybernet ,Skunk ,Bodig ,Hair| ,S| ,Compari ,Sabbatical| ,Nonfinancial|| ,Rickett ,Procedia ,Sompong ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )