ผลการแปลคำศัพท์ adnexal แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า adnexal
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Adnexal ,S| ,Allantoiแ ,Schoolchildren ,Vojufeำ ,วิธีทำAm ,Resynch ,Genous ,Broadbrimm ,S|fat , Blood pressure ,Rosy-cheeked ,Paiior ,Kerni ,Loyalty ,Behavioristic ,Locatedไ ,Blackpool,| ,Throte ,Yeux| ,Yupawadee , thus | ,Sunpourno ,Pimsmy ,Onycho ,Verdant ,Peroxidation ,S|gasify ,Koon ,Phor ,Hypercellu ,Valvulopathy ,Emphasizing| ,S| ,Friv ,Calculative ,Prosperous ,Bkoi ,S| ,Axial ,Deployment ,Preve ,Authoritarianism| ,Cv ,Attaches , unbelie ,Miharu| ,Exobiological ,Locomoto ,S|ิbeeg|thai ,Homeless|| ,Rulers ,Himself| ,Justment ,Tingle ,S|track , OMGHandsome guy !!! ,Glacier ,S| ,Spawn ,S|Stronger| ,Inferom| ,Orthotic ,Interdep ,Headage| ,S| ,Single-phase ,Enamel ,Margin ,Int ,Permeate ,Sieving ,Lazation ,Indentified ,Over-exp| ,Interact| ,Disinfect ,Geared ,Glo ,Herniated ,Xichm ,Present ,Ciocalteu| ,Perigatric ,S|Horology ,Oihkmuiy ,Whisk ,Pappus ,Imhotep| ,S|glnhvg| ,Hiera , anything ,Subà ,Jizzboไทàbo ,S| ,Pitta ,Model ,Insuranc ,Preview ,Mess ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )