ผลการแปลคำศัพท์ annual แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า annual
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Annual| ,Ei , angry ,Stevedoring , account already exi ,Revalidate| , do you love me ,Enabler ,Enabler ,|inocula|| ,Harder ,Francis ,Francis ,Ganda ,Decider| ,Motor ,Unsubscribe||| , sandwich ,Phagocyte ,Unsubscribe ,Serway ,Malili| ,Carrie ,FonGBeeR ,S|Jizzboิà ,S|Jizzboิà ,Closest ,Impress|| ,คำอ่านvi ,Per ,Challenge ,Ct| ,Perform ,Imple ,Naing ,Portion ,Perform ,Wat ,Timescale ,Intraocular ,Recent ,Monica ,Exiting| ,Animatronic| ,S||ิbeeg|ye ,Protocooperative ,Collaborates ,Internship ,Pronation , foll ,Found ,Odyno ,Comprehension ,Falk ,Rign ,Lsn ,Aue ,Defend , followed by ,Timestamp ,Counseling ,High-quality ,Date ,Connotation||| ,Interrater ,Forbesแปลว ,Flighting ,Universal| ,Seng ,Studied ,Extemted ,Hello!|| , Where are you now ,Pyriform , Where are you now ,Ven ,Thanksgiving ,Industrial| ,Falk ,Eversion ,Congee ,Congee ,Hardcore ,Chauffeurïà ,Preparing� ,Minotaur ,Casio| ,Maze ,Ion ,Maze ,Maze , is no longer listed ,Floatins ,Odyno ,Rign ,Hydrating ,Eluted ,Found , refer to ,Mandelate ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )