ผลการแปลคำศัพท์ annual แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า annual
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Annual ,Hemisensory ,Water-splashing ,Remind| ,Fueng ,Supinates ,Contraseña:| ,S|breakaway ,Ratchapat ,Hemiparesis ,Pictograph ,Role-pl ,S| ,Unreveal ,Undergoin ,Ganja| ,Sandozอà ,Username: , Supply w ,Uniqueness ,Member: ,S|phagocyte| ,S|ethos| ,S|-vshlv ,Remdi ,Treasure ,S|Ehglish ,Pinnules ,Temporaly| , Add t ,Mammogram|| ,Cynos ,E-ticketing ,Dun ,Achtung||| ,Mawaไทà ,Aphasia , you forget ,Urina , nice snap| ,Nowilf| ,S| ,S|Creampia| ,Firefighter ,S|diminishing| ,S| ,Skyfall|| ,Demend , litterma ,Memolody ,S|dendrogram ,Reintegrate ,Instrume ,Ketodeoxy , Do I think true ,Lide|| ,Yolk ,Alzheimer ,Antichris ,Oitd ,Discrepanc ,Headteacher , inventor | ,Rugulose ,Dechl ,Drivetrain|| ,Precaution ,Naomi , Ple , It is also t ,Diversity ,Diverge ,S ,Kuramasa ,Pyelonephritic ,Vacabular ,S|Derp ,Abattoir| ,Outsourcin ,Disappointedly ,ฺำap ,Sparing , todays sp ,Epicraniu ,Pantoprol ,Polycentric ,Terminal ,Cumulative|| ,Explants ,Cash-generatio , carried ou , who are you|| , Hunter ,Agendas ,Cellognost ,Sequelae ,Occupationแปล ,Unfiltere ,S|prevectron ,Lebe ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )