ผลการแปลคำศัพท์ arthrotomy แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า arthrotomy
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Arthrotomy ,Keng ,Glandu ,Becket , are you แปล , thank like ,Frenulum ,Dolor ,Goldfish| ,Nyquist ,Hi,myfriend ,Anti-mesometrial ,Easant ,S|Mithras| ,Luxuries ,Calibration ,Hindbrain ,Gabee| , opinion ,Telangiectasia ,Ing, ,S|Papaya| , I am vers ,S|farina| , biphasic| , bindi ,Coducous ,Obtunded ,Experiencing ,Primb ,Beb ,Limeric ,S| ,Kenny , locate| ,Kayaking ,Oxalate| ,Diorอ่านว , no more tear ,Rips ,Tening ,Chey ,Hesht , Have you got ,Oppai| ,S| ,Spacelab ,Khakis ,Eczema ,Crista ,You ,Mio ,EXtremities ,S|quoting ,Nuchal ,Nk| ,Blabi ,Geriatr ,S| ,Externally| ,Gavage ,Meaw ,Kate ,Monte ,Stonosis ,Howevenls| ,Yume ,Identiers| ,Percutaneous ,Endothelial ,Upregulation ,Picked ,Screenshot , affluent ,Keychain ,Idea ,Deceitf| ,Percode ,Interdigitated ,Putti ,Sinusoidal , very nice pic ,Nong, ,Pedestrai ,Lymphocyte ,Sinusoidal ,Prefetch| ,Timeframe ,Beim| ,Capab ,Discourag ,S| ,Myogenesis ,Australian , Paracentesis| ,Falciform ,Fries ,Whetst| ,Xia ,Attrech ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )