ผลการแปลคำศัพท์ arthrotomy แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า arthrotomy
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Arthroto ,Hyperattenuation ,Paticle ,Username: ,Infeed ,Toey ,Talen ,Mist ,Overinfl ,Talen ,Myelotoxic ,Negates ,Capnograp ,Prosti , four friends ,Tachy ,Handyman ,Poles ,Netflix ,Fascio ,S|ode ,Gift-givi ,Hypothes| ,Watashiw ,Chef ,Using ,Influx ,Forbidden ,Takin ,Lure ,Hypnos ,Groundbreaking ,Orifig ,Volving| ,Fortuner ,Congret| ,Shareholder ,S|cattle ,Glassware ,Metrorrhagia ,Giblets ,S|Cefixim| ,Heidi , fami ,Petris ,Oversubscribe ,S|mangosteen| ,Thorax ,Coplas ,Thorax , have a nice | , i cant read thaiu k ,Evalu- ,Echinoderm ,Tle ,Currettage ,Jewellery ,Intercut| , prefetch | , prefetch ,Fortuner ,S|Quilla , keep warm ,Sagittal ,S|Username: ,Syndrome ,Uncomplic| ,Expatriate ,S|Blogà ,Placement ,Triangular| ,Pollywood ,Oesophag ,Apichaya ,Vert ,Tastes ,Hypoechogenic ,Thurday ,Poll ,Global ,Global ,Sooner ,Impairment ,S|reliaà ,Traumat ,Anicca ,Socket ,Property,|| ,S|Blogà ,Analvert ,Tittle: , think is ok also ,Abscon ,S|Web ,Cryptochism ,Clik ,Witat ,Inton ,Anicca ,S|rousable|à ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )