ผลการแปลคำศัพท์ breakfast แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า breakfast
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Breakfast , love does exist| , Excisio , buildi| , keep warm ,S| ,Arepa ,Rainbo , best wishes ,Poycho| ,Laid-ba ,Ify ,Lisa ,Atocha ,Multifocal ,Annivers ,ตัวอย่ ,Tightrop ,Guacam , relation ,Cul-de-sa| , trenching| ,Maey|| ,Lerk| ,Weave ,S| ,Glycoside ,Self-lauda ,Ginkou ,Extingu ,Paradoxicall ,Chomdor ,Raral| ,Living ,Hotspot| ,S| ,Hyperr| ,Exophthlmos , OMGHandsome guy !!! ,Acuity|| ,Depensi , Free Online Lon , Physicochemical par , interview ,Electrod ,Narong ,Nong, ,Ve ,Uc ,Wallop| ,Struggle| ,Ltalian ,Denotat ,Gat ,S| ,Oblivion ,Endocri ,Kiting ,Sdgment ,Over-capa ,Egaggerated ,Wrength| ,Vayupaksa ,Bronchioles|| ,S| ,Stonehe ,Beatrix| ,Bilkis ,Aet ,Lightier , happy time , tam mai ,Customizeแปล ,S|incenti ,Demonym ,S| ,Verda ,Lessee ,Monk, ,Pollywood ,Dairies ,Affracted ,Aggressive ,Lovenes ,Aholic ,Longe ,Geo-hazar ,Loglinear ,Sport| ,Unif ,Aem ,Stayed ,Impresi ,Holter| ,Occupationค ,Delegation ,Latency ,Ayatollah ,Dustr ,Divection ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )