ผลการแปลคำศัพท์ breakfast แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า breakfast
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Breakfast , triptych ,Enjoyable| ,Standard ,S| ,Proud ,S| ,Whiteboard , kidney ureter bladd ,Columel ,Panther , can like your profi ,ืืNumber| ,THreaten ,Ergo ,Diplomatic| ,Disagree| ,S|hasà ,Mph ,Pyelonephrotis ,Phrv , Sony Vegas Pro 9 ,Accomplisent ,S|adition ,Synergistically ,S|notaris ,Submerged|| ,Gloryhole ,Polyhydramni ,Aot ,Carpente ,Chuuu ,Weighe ,Qualificatio ,Gloryhole ,Fau ,Retightening , is no l ,อ่านvital ,Labour ,Pedagogical ,Tendentious ,S| ,Creatively ,Equilibration ,S|sub-parallel ,Transabdominal| ,S|Stomas ,Theatre| ,Pez ,ัิีuni ,Pronephric ,Underside ,Victorious ,Chrono ,Facinated| ,Pinn ,S| ,Scalp ,Darnged| ,S|maxsentàà ,Wood-burni ,S|planog ,Microsco|| ,Muster ,Ritsu| ,Tove , relog ,Thermic ,Stretc ,S|frontoparie ,Holliday ,Muriate ,S|ete ,ีืunequa ,Bonferroni ,Castor ,Non-assembly ,Miller| ,Ultramarine ,ภdbo-hk;p ,Seattleà ,แต่งปร ,S|Implications ,Stridor|| ,Liberally ,S|essu ,S|Lafayet| ,Gerberas ,Zeitgeber ,S|้historical ,Supervision| ,Analyticall ,Carne ,S|thromb ,Unspoilt| ,S|Esq ,Methodologically| ,|-quali ,S| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )