ผลการแปลคำศัพท์ christmas| แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า christmas|
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Christma ,Gate , Celebration ,Ure ,Spencer ,Digitorum||| ,Digitorum|| ,Preliminary ,Sweetened| ,Equivalent ,Asking ,DiorÃà ,Planting , frogrant ,Badly ,Libya ,Bhattacharjee ,Suki ,Comby ,Cementum , I just wanna say hi ,Tate ,S|concrete ,Phenotype ,Helped ,Clementine ,Contrus| ,Derp ,Laundromat ,Approved ,Toey ,Cartier| ,S| ,S||sexthai||na ,Inflammitory , derp face ,Monocyte ,S|wristbandsแป ,Bold ,S|rine| , cà ,Anton ,Hoisin ,Anton ,S ,Callaborat ,Threshold ,Fluctuations ,Digitorum|| , Very Nice|| ,Libya ,Sexthai||natx ,Onsite ,Feling ,Scrooge ,Fitted ,Photoshoot ,Acina ,Bea ,Thew| ,Suki ,Honored ,Lae ,S|ringtone ,Intergovernmental ,Combi ,Nok ,Xiao ,Strategies ,Combi ,ศัพท์เ ,Tight-minde| ,Combi ,Nok ,Monitoring , labour| ,Hotbit ,Pao ,Superfly ,Patel ,Paramore ,Contace ,Contace ,Erm ,Monitoring ,Monitoring ,Repurpose ,Childminders ,Accuse ,Biodegradable ,Nell ,Intergovernmental ,Accenture ,Asking ,Telligent ,Jargon ,S| ,Rotalock ,Ixora ,Sau ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )