ผลการแปลคำศัพท์ christmas| แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า christmas|
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Christmas| ,S|unsmooth ,Well-placed ,Manure ,S|carmaker ,Everlast ,ิbitch| ,Chicken ,Effect ,Puzzy ,Psoas|| ,Validated ,Laneway ,Supernatants ,Effects , apparent | ,Hassle ,Pirch ,Favorit| ,Tubing ,Tach ,Youpond ,Marble ,Bear ,Refrige ,Grime ,Illslick ,Ge ,Illslick ,Chiefs ,Subtention ,Nearer ,Rolodex| ,Operationalized ,Riffer| ,Operationalized ,Denom ,Aom ,Denom ,Operationalized ,Invastion ,Bamแปลว่ ,Jug ,้ี้huh ,Farinograph ,Neighborhood ,Subtention ,Delvina ,Deflower ,Myomet ,Pistonhead ,Froid ,Operationalized ,Vacuuming ,Pean ,Beegx|หนังX ,During , Please tell me why ,Chisel ,Fashion-conscious ,Kraal ,Fuchs| ,On ,Unite ,Fuchs| ,Superfly ,Superfly ,Post-op ,File ,Vastu ,Scofield| ,Curtain|| ,S|Jizzbo ,Outcompete ,Commitment ,Veinpunture ,Unique ,Becool ,Arrived ,Short-term ,Gret ,Matchday ,Hi,myfriend ,Tiw , Akimoto Kum| , Akimoto Kum| ,Tiw ,Congreat| ,Fed ,Un ,Yaso ,Las ,Vacancy ,Sha ,Jah ,Unloveable ,Upon| ,Becool ,Upon| ,Cadillac ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )