ผลการแปลคำศัพท์ debride แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า debride
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Debride ,Edematous ,Edematous ,Mercury ,Dusit ,Sensitizers ,Elk ,Bare ,Fag ,Goong ,Hydrolysable| ,Youjzz ,Degrees ,Desired ,Anatomically ,How ,Algebra ,Specialized ,Ordinator ,Qi ,Pre ,Workplace- ,Soils ,Soe , sharam ,Rehire ,Toefl , Any problem ,Stomato ,Mio ,Bloo ,Idoi ,Worksite| ,Groundbreaking ,Hopp ,Circadi ,Gendering ,Baker ,Prom ,Urograms ,Intermodal ,S| ,Cistoris ,Eluent ,S|defination| ,Farmer ,Precision , compounded http ,Hiking|| ,Bacher ,S|Particle ,Prosthetic ,Lamin ,Abattoir ,Lapse ,Dysplasia ,Silenced ,Cotyledon ,Toa ,Flavored ,Previous ,Vincent| ,Inaugurate ,Messi ,Oxidized ,Illuminati ,R^f ,Overview ,Rectus ,Wo ,Pranee ,Cruisingrange ,Dimension ,Rhinoceros ,Gendered ,Bau ,Complementary ,Resentment , triage nurse ,Rollerblading| ,Pyromancer ,S|Aot ,Streetv ,Fare ,Regenerate ,Labelling ,Fait ,Heritates ,Bacillary ,Cnc ,Enging ,Abrasive ,Winnie ,Properly ,Dehull , climbi ,Mirror ,Barman ,Parisi ,Fighting,||| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )