ผลการแปลคำศัพท์ debride แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า debride
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Debrid ,Convicts , Yeh ,Bak ,Owner , Rabbit , person ,Mucositis ,Terme| ,Disney ,Oim ,Autoparts ,Mouth| ,Close ,Sumalee ,Egalitarian , I hate ันี ,Demotivate| ,Waveform ,Chives , Dioscorea ,Demotivate|| ,Demotivate||| ,Collaps ,Multisite ,Frightening ,Swordplay ,Gaeng ,Virus ,Gang ,Soh ,Recenttame ,Contek ,Ora , i am a t least 13 y ,Badoo| ,Aoy ,Interorg ,Patinas ,Naraka ,Lengthening ,Haematoma ,Polarized ,Pg ,Erythropoietin| ,Subcomponent ,Iodometr ,Satisfactory ,Long-Term ,Vagetabl3 ,Amie ,Watch ,Readible ,Aa ,Hazard ,Susceptibility ,Abaxial ,Permeabilized ,Permeabilized ,Consumes ,Rhinoplasty ,Ky , myself ,Nathing ,Undercapitalization ,Hilarious ,Consumes ,Fighto ,Consumes ,Technostress ,•subcon| ,Insight ,Currentless , so angry| , Yield ,Reid| ,Friend , primiparous| ,Oximeter ,Caich ,Wither| ,Koong| ,IPhone ,Pleadi ,S|reservoir ,Sexies ,Hodokete| ,Tod ,Pin-the-tail ,Huggy| ,Occluded| ,Urbano ,Misalignment| ,In-service| ,Automobiles ,Integrative|||| ,Signal ,Model ,Nem ,Missy ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )