ผลการแปลคำศัพท์ defying แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า defying
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Defying|s ,Desert ,Footprint ,Megakaryocyte ,Viper ,|globalization ,Ravines ,Continuous ,Cerea ,Dependant ,Busier| ,Justment ,Avascul ,Thigm ,Once , Extract compound ,Photoprotective ,Jagg ,Globalization ,Scullery ,Esophageal||| ,Jugola ,Years ,Kubpom ,S|Zha ,Retinacu ,Septoplasty ,Asf ,Asf ,Sealant| ,Sherwo ,S|virulent ,Aroi| ,Tactic ,Circumnavigateabrasi ,=]k]yp ,Nationwi ,Whiteboard ,Butt ,Entieno , nice picแปล ,Justin ,Axial ,Etched ,Gint , for youแปลไ ,Extra-axial ,Opps ,Extra-axial ,Sofa ,Delis-kaplan ,Ex-president| ,Empoly ,Conus ,Callme| ,Ojo ,Conus ,Conus ,Oper ,Cvr ,Reheat ,Excellen|| ,Aoy ,S|zheng| ,Smirnoff ,Mesial| ,Trapez ,Invite| ,Stah ,Migrate ,Discretization ,Hospitl ,Discretization ,Sibility ,Bitter ,Stacey ,Soaring , forests ,Tri]| ,Responsiveness ,Demoned ,Subsequent ,Fsh ,Felly ,Carding ,Feling ,Delined ,Cutety ,Senbon ,Wicky ,Fluid| ,Sasukl ,Wich ,Interleukins ,Magnolioph ,Nyster ,Compost , pressed ,Tailored ,Calibrati ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )