ผลการแปลคำศัพท์ enteral แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า enteral
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Enteral ,ิsmall ,Anodized ,Obsolescence ,Adenosis ,Behavio| ,Lorrie ,Nonagon ,Empathet ,Re-employme ,Platemat ,Absance ,Anastomos ,Needle-like| ,Subdis| ,S|f8fp9uh ,Snider ,Bossing| ,Semiquantitative| ,Alwa ,S|anyway ,Ace| , evolution ,Autochthonous�¿ ,Wellpaid ,Aussing ,Desperat| ,Barely ,Rambuta ,Wellpaid ,Hotter�ï ,Rvs ,Petitiione ,Decadal ,Partinent| ,S|Quadricep ,Groundnut| ,Refold ,Genuine|| ,Neutrophils| ,Start-up ,Checke ,Coloss ,S|pre-num ,Sudden| ,Noradr ,Smacking ,Thruster ,Herpes| , Taipan ,Beegx| ,Vtwi , punctur ,Pussycat , Free yourself , subsidiaries ,Quaint ,Comcentr ,Sunhat ,Unloveable ,Sequester ,Invulnera ,Draftsman ,Prestresse ,S|exploding ,Peddl ,Yuy ,Yellin ,Last ,Generously ,Pinches ,Urbanized ,Downtime|| ,S|่join ,He ,Decompil ,Sacram ,Matchday| ,Calcuic ,Juncture ,Met-hold ,Freshwater , unavailable| , assignment ,Commemorati ,Outrigger ,Furniture|| , uveitis ,Vendor ,S|kang ,S|recruitment| ,Outlaro ,Nexttime|| ,Claimable ,Gerneralize ,S|testimonies ,้ำาะนพhe ,Horizontal| ,S| ,Gussie ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )