ผลการแปลคำศัพท์ enteral แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า enteral
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Enteral ,Poi ,Refarm , i want to see you ,Interra ,Plaza , krub ,Sexdogthai| ,Guan ,Autolysis ,Tuynuy ,Socio-demographic ,Pone| ,S|sterl ,Brief ,Xian ,Phod ,้homework ,Poecr ,Exudate ,Sverige ,Spoil ,Glutinous ,On| ,Fighting,| ,Zany ,Defibr ,Abru ,Incapa| ,Zion ,Swansea ,Prinpica ,Keratinocyte ,Co-ope ,Soo ,Inniversar ,Slt ,Vendi| ,Science-fiction ,Violaceous ,Pooky ,Wild ,Seen ,Goral ,Mevius ,Oversharing ,Well-made , embedding , pre cultureA=0 , i miss you คว ,Erm ,Delicias| ,Slope ,Prewarmed ,Mevius ,Experrience , Iterative ,Albumlnuria ,Drak ,Ignored ,Slather ,Kokum ,Pradab ,Sor ,Denom ,Naice ,Chili ,S| ,Pansinusitis ,Guidy ,Aliqua ,Stacey| ,Manie ,Prey| ,Validating , transilluminator ,Anticlockwise , you have successful ,Underst ,Apron ,Aoom ,Displete ,Thirsty ,Rabolatory ,S|Mowgli| ,Dimensionality ,Sued ,Sewing ,Diploma ,Okiku ,Cate ,Melena| ,Bleh ,Periportal ,Performed| ,Unwanted ,Namics ,Phallic ,Tuckahoe| ,S|rawr ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )