ผลการแปลคำศัพท์ enteral แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า enteral
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Enteral|s ,Sukhothai ,S| ,Symnonym| ,Fuckin ,Non-procedural| ,ืnone ,Appromiximate ,S|brinjal ,Zell| ,Virtues ,Youjizz|vdox||BO ,Stabtholder ,S|underreporting ,Bosh ,S| ,Princeton ,Optimus ,Bla ,Clerkship ,Volleys ,S|Hypercellular , deepen ,้hit ,Playing ,Understanding , feel good| ,Exophytic ,Playing ,Detacher ,S|bytecode| ,Xiā ,Playing ,Lifts| ,Internally , Where are you ,Oviposit| ,Grooming| ,Skype ,Tropos| ,S|radi ,Socially ,S|info| ,Customize , Appliance ,Unwieldy ,Telegram , Where are you ,Impractice ,Eggy ,Revers ,Quay ,Pound ,S|Dislocat ,Hornwort| ,Foreig ,Mastication ,Opportuniti ,Regreat| ,(Instructions ,Visionary ,Parfumee ,Gorgoroth| ,Chondro ,Lowbal ,Hyperdensit ,คำอ่านLi ,ีunwither ,Fastly ,Bandy ,Postpurchase| ,Vetoed ,Strenghen ,Bleak ,Gik ,Awake ,Star-studded ,Claudia ,Intellibent ,Hardcoreแปลว ,Sub-tropical| ,Signing ,Defo ,Sterious| ,Undeliverable| ,YouId ,Trochanter ,Downburst ,Yha ,Violenc ,Starships ,Spooks ,Militia ,Corer ,S|UsernaÃà ,Minuend ,Farms ,Undescended ,Heptosten ,Pshysic ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )