ผลการแปลคำศัพท์ france!! แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++






++ ผลการแปลคำว่า france!!




คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


France!! ,Honing ,Inhomogene| ,Landside ,Sorethroat ,S|Capsulotomy ,Treatment-naive ,Byjub| ,Anthraquinone| ,Hypomic ,Employee| ,Chonnak ,S| ,Orther ,Crunchy|| ,Contesta ,Joyful| ,Ice-rin ,Suuny ,Nurturan ,Caprine ,Contesta ,Aumaim ,Versions , supported| ,S|Pleno ,Pien , hairy ,Choli ,Kyos ,Maneerat ,Comedone| ,Chakri ,Indist ,Revert ,S|rotflÃƒÆ ,Robbed| ,Marlboro ,Perfa| ,Kai ,Untitled ,Hoiding ,Sandcastle ,Assuming ,Smile ,Oib ,Beads ,Recession| , invention ,Dementia , nice picแปล ,Solvent ,Sources| ,Prequel ,Basidiomyce ,|involving ,Boice ,Teleconferen ,Amendment ,Fling , Where is your ,Anmeldung ,Athena ,S| ,Partil ,Plotted ,Headway ,Stw , pamph ,Nonexp ,S|antioxidant ,Supplementary ,Negotiato ,Propobl ,Endoskeleton ,Item ,Lifejacket ,Buckling|| ,Juy ,Forbesแปลว ,Exemplificat ,Dyspneic ,Seropositive ,Oranger ,Drue ,Drug-free ,Squirt| ,Sergio , bump| ,Inseam ,Seasona ,Dumped ,Calcite ,Hersit ,Dishwasher ,Hubble ,Wheezing ,Mediocre ,Statim| ,Sub-parallel| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )