ผลการแปลคำศัพท์ iminent=R54eAMeUWfOB แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า iminent=R54eAMeUWfOB
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Anticonvu ,Discan| ,Cholestere ,Unspeclfled ,Anser| ,Inmost ,S|aggregator ,Amuszing| ,Grnjvolob ,Sub-po ,Groundwork| ,Storm ,Bari , Did you|| ,Resultan ,Vinc ,Popular ,Unwholesome ,Rooki| ,Mimosa ,S|sulci| ,Histologically| ,Holp|| ,Coagulase| ,S|heritable(herà ,Echogenic ,Terrified| ,Implementing ,Sinusiti ,Formulai ,Inrelat ,S|hore ,Unfreezing ,Colourful| ,RMl ,Repli ,Prosumer| ,Odontosei ,Idioma ,Kanokwan ,S|transcrib ,Inventive ,Rearrange| ,Haemostatic ,Procument|| ,PowerVR ,Versys ,Axle ,Orgra ,Dechlorinate ,Cycle ,Naka ,S|Sous-chef|| ,Appraisse ,Girds ,Ionnal ,ิblender ,Proglottid| , buona ,Rucurent ,|formable|| ,Anthelminthics ,Neoplasi ,Nephrolithomy ,Deriv ,Whiteboard ,Occupati| ,Feathering ,Increasingly ,Approbati ,Carelessness ,Sawitree ,S|Bougainvillea ,Kabar ,Neme ,Benchtop| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )