ผลการแปลคำศัพท์ iminent=yMtY7MeUWfOB แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า iminent=yMtY7MeUWfOB
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Iminent= ,Quality ,Grazing , Chang ,Titanium ,Specification ,Myanm ,Softgels ,Sheila ,Orchiopexy ,Handphone ,Philtrum| ,Bought , Security Question ,Old ,Forceps ,Tachypnea|| , what are you doing| ,Comedone ,Media ,Thxadd ,Mass ,Princess|| ,Regulary ,Flighting , far above ,For ,Phim , snowboard , Choose a security Q ,Escapism ,Wassup| , Oops|| ,Recheck ,Worried ,Filming ,Elle , Do you know me ,Cat ,Blackpool ,Upon ,Boxes , Do you know me ,Suboptimal ,Pre-treatment ,Suboptimal ,Recheck , carcino ,S|chestofdrawers ,Econo ,Chu ,Terminally| ,Pretty ,Username: ,Nista ,Phonetic ,Bodies, ,Cogniti ,S|grandfath ,Chloroplasts ,Terrible , singe ,Laภ,Conginial ,Gravitropism ,Terrible , Nicolas ,Superincum ,Adenohypophysis| , Nig ,Bosses , cuty my love ,S|ิbl ,Issuing| ,Terrible , wildest dreams ,Florence ,S| ,Rovaniemi ,Indexphp , Interface powe ,Gik ,Fuel-effici , Arschl ,S|ิbl ,Facilities ,Triumphin ,Transportation ,Sweetened| ,Karadasi ,Interhemispheric ,FranÃƒÆ ,Cyclos , Interface powe ,Homologate ,Transborder||| ,Presumption ,Several ,Warn ,Unapproval| ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )