ผลการแปลคำศัพท์ irr แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า irr
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Politicaly|s ,Expiry ,Telesurgery ,S| ,Squish ,Administr ,EvoL ,Instructor ,Myocyte�¸ , underfeatable ,Hyperextension ,Daughter| ,S|articles ,Coelute ,Ansgram ,Catchup ,Begen ,Dethidine ,Delight| , saman ,Hemocon| ,S|baris ,Monomial| ,Bowls| ,Hitsuz ,Modeling ,Chiefl ,Hyperplasia ,Alacas| ,Celebrate ,Fornix|| ,Chemist| ,Colonization| ,Allergy(itchy) ,Chirayu ,Erythremia ,Defen| ,Bagan ,Go] ,Special ,Sublim ,Brothel ,Triplica ,Echogenicity ,Canes ,Biphasic| ,Kya ,Dozy ,Accessibility ,PlantÃÆ ,Towar ,Rooves ,Aboard ,Adjoini ,Steve ,Nomophasic ,Deprivin ,Elyte ,Figgy ,Certate| ,Thombos| ,S|confiscate ,Roste ,Conjunctivitis ,BbwÃÃâ ,Snoestrom , Position ,Trophobla ,Eluted| ,S|fred| ,Incidious ,Surway| ,Myelinated ,S|stare ,S|open-ended ,Suggest ,Caplet|| ,Paracent ,Dune ,Distinguishing ,Borning ,Perfor-| ,S|mismating ,Slimmi| , yeah right ,S|wat , expected ,Procedia ,Chanllening ,Getter ,Componen ,Discute ,S ,Firig ,Phytotherapy ,Unilate ,Astonishing| ,Liken ,Custom ,Freckles ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )