ผลการแปลคำศัพท์ refresh แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า refresh
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Refres ,Survivor|| ,Convenienc| ,S|kid ,Microcyte , Happy birthday Tomu ,Atopi ,Musketeer| ,Unneces , toi aussi ,Pleat ,Thitikarn| ,Hands-free ,S|hâââ , a lot of money ,Dominatio ,Hands-free ,Drooling ,Hands-free ,Redole ,S|bumilation ,Microsperes ,S|beegxxx|àไ ,Disrupted| ,S| ,Summarize , Plan Evalu| ,Subeonseious ,Cumonology| ,S|diiz ,Buret ,Describe ,S|syn ,S|Terujirou ,Arguing| ,Pongids ,Jizzbo�Ã�� ,Amphibian ,Froth ,S|g93 ,S|ferr ,Tienes ,Tiptoe| ,Semi-hard ,Otoacaria ,Invent ,Tocologist ,่à ,S|ิbullish ,Aliquots| ,Travelah ,Pleurocath ,S| ,Using|||| ,Sanguinopur ,Capsulotomy ,Orthostatic ,|meteo| ,Cheok ,Quillotine ,Apparamen ,S|Bodigi , _root ,Manua ,Retaining ,Tsugou ,Surveile ,Laughter| ,Brutal ,Anatomy ,S|Myelomening ,Facultative| ,Warmest ,Mannitol| ,Demyelinating ,Lamborghini|| ,Complete�| ,Lustrous ,Yself| ,Violent|| ,Tommlinson ,Preme|| , do yo ,Quantify| ,Syr ,Biometrics|| ,Taciturn ,Safest ,Paracellu ,S|bevver ,Ify ,S|papi| ,Distracted| ,Mya ,Algology ,Theing , boning ,Varying| ,S| ,Angioplas ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )