ผลการแปลคำศัพท์ refresh แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า refresh
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Refresh| ,Biocompatibility ,Iguana , Cakeอังกฤ ,Remediation ,Waive , for youแ ,Noi ,Sexaholic ,้้health ,Deductive , watermel| , for youแปลไ ,Foxtrot ,Serowà,Loguaciou ,Hyperecho ,Warrants ,Hawke ,Slet ,Cus ,Received ,็Hornb ,้้health , pension scheme ,Adagio , regret ,Hyperecho ,Slet ,Distraction| ,Themis ,Decubitus ,S| ,Happier ,S|intima-medi ,Kon ,Voyager| ,Acupuncture ,Kon ,Kon ,Cher ,Identical ,Paravertebral ,Poikilo| ,Titanium ,Camel ,Loguaciou ,Hypertonia ,Worst ,Cus , extending his ,Rectify ,Cardiologist ,ศัพท์เ ,Warrants ,Delicacies|| ,Bros ,Received ,Mutated ,Joyeux ,Nok ,Hawke ,่ja ,Approved ,Beer , watermel| ,Uncur ,Lot ,S|seeÃÆ , sore throat�¸| , sore throat| ,Semitransparent ,Telangectasia ,Oxford||| ,Accessibility ,Visuospatial ,Compensable ,Obatrution ,Obstrution ,S|chomdo ,Pheumania ,Manorexic ,Phlebotom , Czech ,Gretting ,Myometry ,Yousalf ,Privel ,Desic ,Ovum ,Available ,Jing ,Obstrution ,Kei ,Aot ,Obstrution ,S| ,Cupboard ,Obatrution ,Cupboard ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )