ผลการแปลคำศัพท์ refresh แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า refresh
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Caà ,Distribute ,Osteophyte| ,Retrofit ,Axillary ,Lism ,Otoria ,Groove ,Periorbital ,Rememb ,S|fatiq ,Hi,myfriend ,Absenteei ,Qualify ,Calibration , insti ,Iuk ,Knowledgement| ,Lism ,Clyne ,Duay ,Vilay ,Ization ,Quadrat , The Last Memorial , Antic , no more tear ,Gey ,Necrotizing ,Slt ,Am , include|| ,Noom ,Upon ,Centella ,General ,Endeavours ,Faded|| ,Destabilisat , happy time ,Infold ,Doin ,Selection| ,MonthÃÃ� ,BraveryBr ,Filipino| ,Ileitis ,Strategies ,Workflow ,Maem ,Hysterical| ,Golb ,Opisthotonus ,Immune ,Calyceal|stone , i thought so , you so cute ,Missunde ,Goody| , doll ,Fastly ,Lighti ,Geocache ,Fer ,Kasuso ,Repeat| ,Iam ,Akinator , Email has been se ,S|linke| ,Leaw ,Intersecting| ,Dox ,Endogenously ,Mesenchym ,Rightsizing ,Default ,Settled| ,Coolest�| ,Firsthan ,Tpio ,Wuz ,S|stabbed| ,Alertness ,Adelaide ,Dantrolen ,Fabulous ,Activin ,้้hap ,Bendable ,S|Carried ,Vertical| ,Gyougun ,Multicellular , Everything ,Asking ,Ig ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )