ผลการแปลคำศัพท์ region แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า region
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Region ,Direct ,Prophecy ,Vacuole ,Cholesteaoma ,Repair ,Well-born ,Stereotypical ,Ressiden| ,Issue ,Stereotypical ,Hno3 ,Stereotypical ,Decompensated ,Lubrite ,Sourcing| , sdcard is mou ,Hairdresser| ,Revo ,Deconjugation ,Alacas| ,President| ,Brain-derived , Limited Edition ,Bge ,Understandin ,Vanish ,Nterohepatic ,Sourcing| ,Bge , cruse ,Mileà ,Mus ,Absenting ,Palates , I hope all is we ,Sublingual ,Chaff ,Immediately , Minor | ,Internalizing ,Desert , Limited Edition ,Gnite ,Allis| ,Cruse ,Daty ,Meinem ,FLook ,Galled ,Detectable ,Baท ,Stems| ,Exemption ,Muean ,Creampies ,Vegetal ,Misregistration ,Annual ,ศัพท์เ ,Annual ,Rehabilit| ,Internally ,Overhorn ,Creampies ,Alice| ,Camping| ,Alice| ,Ancient ,Principle , is no longer listed , Reply ,S|omitted ,Lism ,Fleshlight ,Insisting ,Optically ,Bitae ,Co, ,Requirement ,คำอ่านvi ,President ,Participating ,Alo ,Wire-fee ,Calcaneus ,Musta , language ,Operationalizing ,Mpair ,Warg ,Ressiden , how are you sweet g ,Subtl| ,S|EeYor ,Interfer , how r youï ,Shredder ,Deemark ,S|zaps ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )