ผลการแปลคำศัพท์ region แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า region
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Region , inner ,Ecstatic , trench ,Act , an explaination ,S| ,Manีฟส ,Agita ,Ergo| ,Repent , providi| ,Mandate ,Absorptio , More ,Krisiun ,Shivering ,Intumescence , i thou ,Subordinat ,Cogentin ,CJher ,S|oddo ,Incroding ,Cleverness , Where a ,S|Dubious , manipulation ,Ramba ,Polis ,Repul ,Vory ,Blackpoo ,S|ster ,S|Bibliophile , not afraid| ,Jgvk ,้hydrostatic ,Lyophilise ,Grains|| ,Blastocoel ,Dockstkujmpm ,Cle ,Sompong ,Salut ,Anitech ,S|Ballin| ,Germplasm ,Deceleration ,Scalability| ,Boarded ,Anitech ,S| ,Rhythms ,S| , Fresnel|| ,Facilitate| ,Greenth ,Lowdown| ,Symb , shipment , entail ,S|impemen ,Mya ,S| ,Leniency ,Comes ,FriendshipA= ,Suun ,Vory ,Licenc ,Shiawa , Fearsome ,Dilatation| ,Bradley , phantasmagorical ,S| ,Asbuilt ,Y2 , Space ,Fuk ,Electroen ,Mutilated , just want to chat| ,Classma ,Glucometer| ,Reversel ,Penalties| , call me yun ,Policymaking| ,S|non-gradable , at ris ,Deceleration ,S|iv ,Catchword , i want to hug you ,Ast ,Boarded ,Intertwi ,Daubech ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )