ผลการแปลคำศัพท์ region แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า region
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Region , in comb ,Anti-imflamm , chatirose|| , dep ,Mouting ,Practicaliti , financial ,S|leucoant , Genki d , Hematu| ,S|w,jgxHow ,S|dysthymi ,S|renovate , mangostee ,Underachievi ,S|vviyl| ,S|volcom ,Finest , ensure| ,S| ,Longtime ,Saets , microtitr ,Proenzyme| ,Opposites| ,Hemizygou| ,S|arthroto , Well Tod| ,S|Explicit ,Bandma| ,S|cover-up , keep switching offe ,Supernate| ,Propriocepti ,Auan99999| ,S|Kickboar ,Sourdough| ,S|Bulboure ,Extracurricular , introgression ,Pcs0||SL ,Grassy|| ,Norminate| ,Backsight| , want do ,Dramamine| ,Jung ,Reconsile| ,Lobbyists| ,Regulated ,Herniated| ,Sydney ,Bump ,Decarboxylat ,Asbestosis ,Condified| ,Disrepute| , Prakanong ,Fatally-woun ,Hypersensiti ,Femitus ,Amphipathic ,S|Swatches ,Guerrille| ,S|simon| , Commision ,Deviding ,Tormentation ,S|scrap| ,Chalice ,Edueation| ,Corele ,S|graphite ,S|Pendular ,Despotism| ,Downsides| ,Unnecess ,Listeners| ,Stam| ,Concourse| , Zombie| ,S|apoptosi ,S|salester ,Evocative| ,Alaska|| ,Remission| ,Propagule| ,Uncompens , Karyn says she ne ,Venerable| ,Purpleà ,Bleaching| ,S| ,Tracking ,S| ,Katina ,S|Freeware ,Cholangiogra , conscious ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )