ผลการแปลคำศัพท์ s|breakfast| แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า s|breakfast|
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


S|breakfast||s ,Ribofla ,Finalize ,Mainbo ,Gabriel ,Dumber|| ,Self-s ,Post-d ,Mosic ,Yelp ,Enable ,Metamateria| ,Allowan ,Taster ,Grisly| , Phong| ,Imaging ,Nu ,Andreae ,Evev ,Booyah ,Pseudomenstruation ,Perpher ,Magnificant ,Ticman ,Mofo ,S|alredy| ,Chauvinist|| ,Resour ,S|coex� ,Stealthily ,Unloveable ,Cornu| ,S|Semi-finished ,Injuly , re ,Glycyrrhiza ,Loyal ,Mawa , keep warm ,Arrived||||| ,Solf ,Md ,Wait ,Phuang ,Boret ,Booms| ,Ndivic4 ,Ergon| ,Destrog , inactivated | ,Vick ,Anf ,Haemothorax ,Fornicating ,Ceremonies ,Dioad ,Sunbat ,Salah , my destination ,S| ,Breezy , feel good ,Jicama ,Teet , ptosis ,Organis ,S|onboarding ,Tambon ,Poach ,Scavengin ,Hot ,S| ,Carotid| , keep warm ,Collectio ,Revealed ,GerÃÆâ ,Malocclusion| ,Supremum ,Gastroenterology ,Decriminalize ,Ritual ,MySpace ,Supremum ,Turismo ,Unloveable ,S|organifi ,Wedge ,Metaphors ,Frustrating ,Mesl| ,S|nis ,Enti ,Convertional ,Involvin ,Soap| ,Conquista| ,Tests ,Stereot ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )