ผลการแปลคำศัพท์ s|iminent=yMtY7MeUWfOB แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า s|iminent=yMtY7MeUWfOB
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


S|imin , expounded ,Goldenseal ,Crazydog ,S|counter- ,Minilate ,Respectively| ,Biochemical ,Collapses ,S|includes ,-stress , Jann ,Pseudoh ,Diminishing ,Approvement ,Sntence| , Where are you ,Interpolated ,Agoraphobia ,Rediculou ,Chlamydia|| ,Phenomenex ,Dynamically ,Chinnawat ,S|omnivores� , Rserviceshome , discus ,S|Diagnosed ,Canthus||| ,ï»à ,Coined| , alternative , Where is a g ,S|valentine|| ,Pigtures ,S|superposed| , Glamour ,S|rhinorrhea| ,Freundi , Securit ,S|naegleria , Happy Birthday ,Naringin ,S|Brude ,Peaceful ,Pสฟแำืะ ,ิbloo ,Polytrau ,Bathy ,S|Kuum ,Honorin| ,S|founde ,S|Bene ,Shellong ,Epiklin ,Dynamically ,Agicaharal ,Conuntrys ,Moda, ,Reducting ,Stele ,Lookout| ,Anatomy ,Ovaltine|||| ,S| ,Dilute ,Ahage ,Chickpeas| , why are ,Loseing , courage| ,S|Epiklin , My Fr ,Madrid ,Laongsrd ,Dioecious|| ,S|Epiklin ,Cherries| ,Commenmarate , Primary ,Gs ,S|billions ,Nuttertools ,Animalswith| , validity | , branch ,Forgiv ,Oxalox ,Untimate| ,S|glnhvg , give up on ,Upskirt| ,Epiphrenic| ,Shilo ,Vicky ,Toey ,S| ,S|skytrain , Cavus ,S|treading ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )