ผลการแปลคำศัพท์ soda แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า soda
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Soda ,Odd-look , gamsahabnida ,Deglutitio ,Sightseeing ,Debts , logistics ,Hydroquino| ,Magical|| ,Outpatient ,News-stand ,Accommodating ,Saืแะร ,Notoriously|| ,Demonym ,S|MaSTERBAT ,Zhongshan ,Bumblebee ,S|excludin ,S| ,Deming ,Chernobyl , simples ,Hea ,Seborrhe ,Cellufresh ,Anti-plaq ,Abruptly , haploid| ,Signifying ,Document ,Microskirt ,S|untamed ,Lite ,Fetched ,Distribut| ,S|tung ,Hydno , gor| ,Icesculpture ,S|biocide ,Respawn ,Unallowable ,Paravertebr ,Gradually| ,Padfoot| ,12pcs| , untapped , simulated ,Nakashima|| ,Arabic ,Hypothalaamus ,Immine ,Advertorial ,Calibrated ,Coumadin® ,S| ,Fleur-| , in cardiform ,Rebidding| ,S|filipinos| , planet , buildup quenchant ,Myprinc ,Coagulating ,Pedantic ,Snug ,S|tribulation ,S|Reducta ,Laticifer| ,Bicor ,Waitli| ,S|bab ,HeaVenTow ,Biophysic ,Rectosigmoi| , Mal ,S|Condenser| , very nice pic baby ,Cutt , invasive ,Bandaging ,Decouplin ,Isothiocyan ,Rid , intensified| ,Gass ,Vulnera ,Communicate ,Pseudopodi , hi want to chat ,Braille| ,Schooner ,Reticulopa ,S|Recurrence ,Ning� ,Bimalleolus , Enterprise Resource , mendacity ,Conceptiio ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )