ผลการแปลคำศัพท์ subsidiary แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า subsidiary
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Subsi ,Passer-by ,Donation ,Freund| ,Memorial ,Poln ,Detain ,Ostium ,Waรหะ ,Ostium ,Ionized ,S|recuper ,George , Where are you ,Cholecytectomy ,Phytoalexin ,Username: ,Dispatch ,Tidal , vasoconstriction ,Bibliography , cuty my love ,Cliens ,Enterprise-wid ,Telemark ,ิWidWer , propose , reduction ,Fuckin , advancement ,S| ,Embark , accompanyqz ,Miscommunicate ,Clavicle ,S| ,Unprecedented| ,Omniv ,Swollen , browner| ,Physiognomist ,Polyhydramnia ,S|Grrrr|sd ,Alberta ,Attention-gett ,Illicit ,Calciferol ,Volitatio ,Plz ,Respawn ,Stuffed ,Hea ,Chicken-hearte ,InstaMag ,Bucket ,Characterization , at risk beta t ,Chronotropi| ,Endlesslove ,Insufflate ,Feedstock| ,Illustrate ,Illustrate ,Standy ,S|preductive , also like your prof ,Contident ,Zeed ,Boss ,Antinociceptive ,Spatiotemporal ,Conway ,Caten ,S|ืnatural ,Ethnocentric ,Kardex ,Kardex ,Investigatory ,Scruffy|| ,Post-operativ ,Prathom , catheter ,Reification| , non-culturable ,Kool, ,Culturable ,Culturable ,Slaughtered , assum ,Burn-o ,Burrit ,Fortuner ,Hustle ,Fortuner , active compound ,S| ,Nomadic ,Fortuner ,Customize ,Customize ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )