ผลการแปลคำศัพท์ subsidiary แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า subsidiary
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Subsidiary ,S|specialized ,Vestibular ,En ,Voyeur ,Thy ,Perforin| ,Perforin| ,Jerky ,Mura ,BOOth ,S|estgp ,Nigra ,Coeruleus ,Whetst ,Raphe ,Aerobilia|| ,Intensive ,ศัพท์เ ,Releasing ,S%7Cuser ,Releasing ,Ro89|sเด็f , Hello miss ,Organizationally ,Shika ,Omission ,Subport| ,Chronemics| ,Shower| ,Chronemics| ,Unfound ,Guitty| ,S|consciously ,S|consciously ,Boing , Where are you ,Ai , lncom ,S|shrek ,Hyperkeratosis ,Mel ,Dyspl ,Hyperintense ,Hyperintense ,Keyword ,Keyword ,Neon ,Amm ,Retreat ,Riffer ,Abhor ,Phragmospore ,Bifurcate ,Sunshineday ,Yume , Please enter a corr ,Tay ,Jazzy ,Tay ,Dod ,Buccal ,Nok , want to go to my be ,Rickets ,Gliosis , SQL tatabases| , proprioception ,Steric ,Having ,Marasmus ,Sade ,Sade ,Pretrial ,Eyewear ,Cymose ,Cymose ,Quote ,Taywin| ,Taywin| ,Cymose ,Sublethal ,Enablement ,Muay ,Antiperistalsis ,Kwashiorkor ,Microbiological , too cute ,Mend ,ศัพท์เ ,Evaluative ,Wat ,In-service| ,Socio-cultural ,Calcu ,Honour , heterotic ,S|prespecify ,S|prespecify ,Wath ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )