ผลการแปลคำศัพท์ time-frame แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า time-frame
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Time-fra ,Ooze| ,Gone ,Calyc ,Tragic ,Spl ,Deig ,Shawty ,Yed ,S| ,Fillable ,Fillable , expressi ,Comato ,Fillables ,Institutes ,S| ,Fillable ,Fillable , of course ,Fillable , simp mastec ,Fillable ,Honed ,S| ,Fillable ,S| ,Fillable ,Sampurna ,Afterl ,Mightiest ,Updating ,Manning ,Occupa ,Hypoalbuminemia , applications| ,Cultivators ,Barter ,Marching| ,Deu ,Whining| ,Qualifi| ,Is ,Hemizygou ,Revok ,Ursolin ,Copilot ,Tulsa ,Complex ,Exited , Grow ,Shure ,Hypospadi ,Luo , at least ,Emesis ,Myonetrial ,Caretake ,Socio-political ,Opacification ,Gt ,Bak ,Teach ,Anomal ,Sug ,Verbena ,Negotiable ,Emarginate ,Frocery ,Berge ,Varid ,Lleywo ,Marching| ,Negat ,Negati ,Aducate ,Nega ,Remotest , invagination|| ,S|http , excellent ,Frictionless|| ,Shimakaze ,Eucerin| ,Non-profit , litter-based ,Uncommissioned ,Antan| ,Dandelion ,Biofeedback| ,Obtunded||| ,Duy ,Dimorphism| ,Kea , relog ,S|gigolo , intervent ,Rainfed||| ,Howl , get upset ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )