ผลการแปลคำศัพท์ time-frame แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า time-frame
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Time-frame ,Routing ,Routing ,S|Sophie , best wishes ,Pneumonias ,Reflexology , best wishes ,Stable ,Angry ,Pre-printed ,Lowlights ,Skywalk ,Skywalk ,Skywalk ,Workflow ,Psychographic ,S||invol ,Psychographic ,Adnexal ,Lymphangitic ,Sood| , Coagulase ,Lar ,Equity ,Kaew ,Polydipsia ,Applique ,Applique ,Serosanguineous ,Sh ,Experiment , I need you| ,Krub ,Spaces ,Nvm ,Repolarization ,Throughout ,Simple ,Divorced ,Very ,Fractionated ,Foodbor ,S| ,Unless ,Are ,Self-act ,Digitize ,Guilloti ,Abilities ,Trak ,Supraclav ,S| ,Outie ,Nonoperative ,Challeng ,Trending ,Hydrolyt ,S|smallsto ,S| ,Shortlist ,Sheoe ,Stubborn| ,S|Howzat ,Multimodal ,Wildtrak ,Besti ,Attic ,Zat ,Ness ,Depolarization ,Shopaholic ,Loveness ,Putting ,Semi-detached ,Transitive| , autumn) ,Experiment ,Tose ,Maching ,Tose ,Maching ,Roid ,Feasibility ,Tose , It will be , It will be ,Khun , Monochrom ,Khun ,Tose ,Justment ,Justment ,Ipomoea ,Ipomoea ,Slugger ,Fetherlite ,Roberto ,Isother ,Wilderness ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )