ผลการแปลคำศัพท์ time-frame แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า time-frame
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Time-frame ,Blure ,Wachs ,Postage-paid ,Fissuring| , photo-i ,Anti ,Temr ,Unbeliev ,Extrimities| ,Code ,Peti ,Guarding| ,Perceived|| ,Sunset ,Yomi ,Consescquently| ,Eliminat ,Addiction ,Brucke , what u doin ,Protection , college ,In-service|| ,Transgenic ,Adventag| ,Hosted| ,S|cornwal ,SPRIng , derp face , Hotties ,Homogeneous ,Involucre ,Cynomys ,Poikilocytosi ,Nuke ,Portection ,Ritual ,Saythong ,S| ,Retraction ,JaÃ…à ,Abounding ,คำอ่านLa ,Suguesst ,Reputati ,Fal ,Rutgers ,Preparatory ,Event ,Imperfacta ,E-classro ,SuperDry ,Remastered| ,Drop-out| ,Hike ,Freundii| ,Spooky ,S| ,Independent ,Oromot| ,Verisimilitude ,Spermov , Kaffir lim , thermogenin , Walk Away ,Purpurin ,Cultivation ,Ameli ,Evidence-based|| , Lat to g ,Dirty ,Generosity| ,Colsed ,Pinch ,Unaffecte ,S|unfazed ,Decl ,Extraterrestr ,ืำnever ,Unstuff ,Anti-pinch ,Paramedic ,Dad ,S|Melodrama|| ,S|SÃÆ ,Swoop ,Pupula ,Wakari ,Extes-esse ,S| ,Prepared ,Subcort ,S|surug| ,Question-word , where do live ,Sweetless| ,Rated ,Loyalist| ,Vicariously ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )