ผลการแปลคำศัพท์ time-frame แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า time-frame
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Time-frame ,Relax ,Vivian , Thank LIKE Na ,Vivian ,Granddaughte , explant�¿ ,Exsanguination ,Biocoen ,Dispatcher| ,Samhai ,Clouds| ,Neuroimaging ,Parameter ,Neuroimaging ,Ration , buildup ,S| ,Hazard ,Bisorientation ,Cytosis ,Conveyo| , work instruction ,Kaem ,Twenty-first ,S| ,Soaking| ,Junlapen ,S|u0e1a ,Nerunchara , badge ,Shemales , remarkable , denied boarding ,Decomposition ,Jizzboภ,Marcotting| ,Yoo๠, Inst| ,Tranny ,Interation ,S| , impro ,Froyo| , tomograph ,Chanphen ,Carac ,Brows , port ,Das ,S|shaved , inner ture ,Thirsty ,Athor ,Breezer ,Discrepan| ,Breezer ,Clas ,Requested ,Re-enter ,Cutof ,S|Aof ,Fulfill ,Mycoses ,UnevenNova ,Unisex ,Fino ,S| ,Remova , inspiring|| ,Airconditionn ,Http:wwwxvideos ,Frutti ,S|ิbrace ,Challeng| ,Pre-med , rel ,Primordialis ,Widescreen||| ,Fino ,S|vermonter , nice photo ,S|Aommy ,Cystoce|| ,Intou ,Carambola ,Nena| ,S|proabilit ,S|kas ,คำอ่านhe , The Daily Mail reve ,Aftermarket , l want to know ,S|volcaniclastic ,Belachan , neer | ,Nade ,Psychographics , Imperfa ,S|Jizzboิà ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )