ผลการแปลคำศัพท์ time-frame แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า time-frame
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Time-frame ,Ub , for youแปลไ ,Shooter ,Xvideos|ไทยà ,Duing ,Ostia , for youแปลไ ,Talen ,Skyfall| ,Note ,Investigational ,Bonjour ,Arypical ,S|Jizzboไ|ท , how are you this mo ,Emesis ,Disorganised ,Meadow ,Deaf ,Plexi ,Veet ,Stereotypical ,Mizz ,Sagital ,Score , suture ,Sagital ,Illust ,ศัพท์เ ,Rubicene ,Fixated ,Operater ,Isomorphic ,Operater ,Illust ,Psychosexual , i think that | ,Resume ,Imparts ,Haunted ,Lipo ,Conntraction ,Wizard ,Housemates ,Faculty ,Geology , amount | ,Upstream ,Hsieh ,Jizz|| , fai ,Xavier ,S|cannulated ,Subculture ,Ketshop ,Cannulated ,Wynn ,Wynn ,Illust ,Luxate , sore throat�¸ ,Dopamine ,Protag ,Tho| ,Jizzboไท� ,Reviec ,Neuromuscular ,Lyophilised ,Peripheral ,Illust ,Underrepresented ,Xvideos|ไà ,Classi ,Churned ,Difference ,Customize ,Lunch ,Nonselective| ,Particularistic| ,Doorknob ,Particularistic| ,Fijerling ,Contraction ,Yuy , amount ,Conntraction ,Immelt ,Informal ,Deregulation| ,Upstream ,Inotropic ,Monetize ,Particularistic| ,Monetize ,Suprapubic ,Macrolide ,Suprapubic ,Chronotropic ,Chronotropic ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )