ผลการแปลคำศัพท์ time-frame แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า time-frame
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Time- ,Palpebrae ,Succinylcholine ,Succinylcholine ,Abductin ,Ake ,Strawberries ,Fuot ,Shem ,Confidence ,They ,Comprising ,Confident| ,Tribe ,S|inconfident| ,Jun ,Centrino ,Universary ,ีิinconfident ,Universary ,Resuspended ,Proximal ,Reflectance ,Pleural ,Transport ,Preural ,Altis ,Resuspended ,Creampie ,Gastrointestinal ,Ro89|sเด็f ,Centrino ,Centrino ,S|sexjapan|sexp ,Centrino ,Implementing ,Superior ,Liability ,Distal ,Portable ,S|destabilization , biomimetic ,Monoecious ,Monoecious ,Lipta ,Flexion ,Ecozone ,Ple ,Flora ,Ladyboy ,Flenzy ,Sda ,Fauna ,Cnf ,Igloo ,Bash ,Discard ,Discarded ,Boundaryless| , heaviest ,Keren ,Hca ,Topics ,Eliminating ,Implies , heaviest ,Wich ,Boing ,Topics ,Mayor ,Zoogeography ,Wayward ,Adr , heaviest , Where are you ,Top-class ,Overproduction ,Principle ,Suboptimal ,Suboptimal ,Cupnea ,Boing ,Maximus ,ตัวอย่ ,Boing ,Boing ,Identify ,Interjection ,Underreporting ,Monoecious ,Attempting ,คำอ่านvi ,Solubilized ,Solubilized ,Anatomy ,Attempting ,Identify ,Personification ,Tenderness ,Kor ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )