ผลการแปลคำศัพท์ time-frame แปลคำศัพ อังกฤษ-ไทย แบบละเอียด

พร้อมตัวอย่างและการใช้ รูปประโยค Free Online Longdo Dictionary


แปลคำศัพท์ทั้งประโยค กดที่นี่ | บันทึกหน้านี้ไว้| ตั้งหน้านี้ เป็นหน้าแรก

ใส่คำอังกฤษที่คุณต้องการแปลลงในช่องด้านล่าง (ใส่คำเดียว อย่าใส่ทั้งประโยค)

++ สิ่งที่ต้องการแปล ++


++ ผลการแปลคำว่า time-frame
คำศัพท์ที่เพิ่งค้นหา


Time-frame ,Sterious ,Strong ,Strong ,S| ,Trickier ,Gurney ,Subdistrict ,Pubis ,Username: ,Username: , Plant Manager ,Undergoing|| ,Deactivate ,Pubis ,Suspect ,Larger ,Looper ,Pubis ,Gynae ,Denudation ,Entheseopathy ,Pecctoral ,Cerumen ,Arypical ,Wobbler , nice ,Omnia , nice pic ,Wingy ,Debt , very nice pic ,Corporally ,Bolds ,Whan ,Eg, ,Guils ,Cirrocumu , Limited Edition ,High-quality ,Susceptible ,Daniel ,Inferolaterally ,Polanyi ,Shittori ,Interpellation ,Freezi ,Dieline| ,Engagem ,Exlove ,Congreat| , refugee [|| ,Claude ,S|Jizzถboิน ,Increase ,Tok ,Interconvert ,Alongside| ,Microcyt ,Regional ,Trabcular ,Box ,ิbulletin ,Denudation ,Noi ,Practic , Passport number ,Uhm , dear ,Perforation ,Cytopenia , Go to your local ma ,Dod ,Crural ,Quelle ,Guart ,Vive ,Artificatio ,Contrastive ,Chrysanthemumอ่ ,Revert ,Chalk ,Chalktab ,Heterozygosity| ,So , my honest ,Hyperchromatic ,Squiggle ,Re-education ,Psychographics ,Petechiae ,Crystalluria ,Well-defined ,Ovarie ,Sogood ,Ovaries ,Tok ,Sogood ,Substrate ,Grime ,


เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )