มาตราตัวสะกด

กลับหน้าแรก

มาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ ๘ แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในแต่ละมาตรา่ ได้แก่

๑. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
๒. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
๓. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
๔. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
๕. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
๖. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
๗. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
๘. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
๙. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว

มาตราตัวสะกด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
๑. แม่กก
๒. แม่กด
๓. แม่กบ
๔. แม่กน

โดย ครูโรจน์ วันที่21 มิ.ย. 2555 เวลา 10:22แชร์หน้านี้


แสดงความคิดเห็น
:disagree: :bawling: :crap: :cry: :crying1: โดย อั้ม อ่ะฮ่า วันที่26 มิ.ย. 2555 เวลา 13:07

มีปะโยดมักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :red: :big: :roll: โดย ข้าพเจ้าเอง วันที่21 ก.ค. 2555 เวลา 14:39

ชื่ออะไร โดย ดอน วันที่6 ก.ย. 2555 เวลา 10:47


กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด