เนื้อเพลง the show

กลับหน้าแรก

เนื้อเพลง the show

Im just a little bit
caught in the middle
Life is a maze
and love is a riddle
I don know where to go
I can do it alone
(Ive tried)
and I don know why

Slow it down
make it stop
or else my heart is going to pop
cuz its too much
Yeah, its a lot
to be something Im not

Im a fool
out of love
cuz I just can get enough

Im just a little bit
caught in the middle
Life is a maze
and love is a riddle
I don know where to go
I can do it alone
(Ive tried)
and I don know why

I am just a little girl
lost in the moment
Im so scared
but don show it
I can figure it out
its bringing me down
I know
Ive got to let it go
and just enjoy the show

The sun is hot
in the sky
just like a giant spotlight
The people follow the sign
and synchronize in time
Its a joke
Nobody knows
theyve got a ticket to that show
Yeah

Im just a little bit
caught in the middle
Life is a maze
and love is a riddle
I dont know where to go
I can do it alone
(Ive tried)
and I don know why

I am just a little girl
lost in the moment
Im so scared
but don show it
I can figure it out
its bringing me down
I know
Ive got to let it go
and just enjoy the show

oh oh
Just enjoy the show
oh oh

Im just a little bit
caught in the middle
life is a maze
and love is a riddle
I dont know where to go
I can do it alone
(Ive tried)
and I don know why

I am just a little girl
lost in the moment
Im so scared
but I don show it
I can figure it out
its bringing me down
I know
Ive got to let it go
and just enjoy the show

dum de dum
dudum de dum

Just enjoy the show

dum de dum
dudum de dum

Just enjoy the show

I want my money back
I want my money back
I want my money back
Just enjoy the show

I want my money back
I want my money back
I want my money back
Just enjoy the show

โดย เมย์ วันที่2 ส.ค. 2555 เวลา 16:30แชร์หน้านี้


แสดงความคิดเห็น

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด