คาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาชินบัณชรให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จด้วยคำว่า ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะณายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ๑ ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสังเย ปิวิงสุ นะราสะภา. ๒ ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา. ๓ สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร. ๔ หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก. ๕ ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. ๖ เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว. ๗ กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร. ๘ ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตานะลาเฏ ตีละกา มะมะ. ๙ ๒เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา. ๑๐ ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิวาเม อังคุลิมาละกัง. ๑๑ ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะธะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา. ๑๒ ชินนานา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา. ๑๓ อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร. ๑๔ ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา. ๑๕ อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ. อานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร ผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นประจำอยู่สมํ่าเสมอ จะทำให้เกิดความศิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากลํ้ากลาย ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม เกิดลาภผลพูลทวี ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่างๆ ทำนํ้ามนต์รดแก้วิกลจริต แก้สรรพโรคภัยหายสิ้น เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา ดังคำโบราณว่า "ฝอยท่วมหลังช้าง" จะเดินทางไปที่ใดๆ สวด ๑๐ จบ แล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจหน้า | 1 | 2 | จากทั้งหมด 2 หน้า

คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม
คาถาป้องกันภัยทั้ง10ทิศ
คาถาสารพัดนึก
คาถาชินบัญชร
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาเจ้านายเมตตา
คาถาเอ็นดู
คาถาคนนิยม
คาถาสมัครงาน
คาถาค้าขายดี
คาถาการเจรจา
คาถาอัญเชิญพระเครื่อง
คาถาอุปถัมภ์
คาถารักแท้
คาถามัดใจ
คาถามนต์รัก
คาถาใจอ่อน
คาถาผูกใจคน
คาถามหาเสน่ห์
คาถาป้องกันผี
คาถาป้องกันผีพราย
คาถาป้องกันงู
คาถากันสุนัข
คาถาป้องกันตัว
คาถาคงกระพัน
คาถาป้องกันภัยพิบัติ
คาถาสกัดโจรผู้ร้าย
คาถาคับขัน
คาถาหนังเหนียว
คาถารอด
คาถากำบัง
คาถาแคล้วคลาด
คาถากันปืน
คาถาแก้ศัตรู
คาถาข่มศัตรู
คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย
คาถาแก้พิษ
คาถาแก้อาคม
คาถากันไฟและขโมย
คาถาพืชผล
คาถาชนะมาร
คาถาโชคลาภ
คาถาร่ำรวย
คาถามหาลาภ
คาถาสะเดาะเคราะห์
คาถาคลอดลูกง่าย
คาถาเสกขี้ผึ้ง
คาถาแก้ฝันร้าย
คาถาปลุกใจ
คาถาคดีความ


ค้นหาสิ่งต่างๆ ค้นหาข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ได้ที่นี่ ใส่คำที่ต้องการลงในช่องด้านล่างนี้ แล้วกดปุ่ม " ค้นหา "
เวอร์ชั่นมือถือ

© flash-mini.com || ติดต่อ จดหมาย | เฟสบุ๊คแฟลชมินิ อีเมล์ beginner_lite@yahoo.com

(ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลบนหน้าเว็บนี้ อาจเกิดจากผู้เข้าชมหรือระบบอัตโนมัติ API :: หากต้องการแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม หรือ แจ้งลบภาพลิขสิทธิ์ และอื่นๆ เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแจ้ง URL หน้าเว็บดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ )