loading...

หน้า 19 หน้า 13

ดูความคิดเห็นก่อนหน้านี้ดูความคิดเห็นหน้าถัดไป


โดย
meew71

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 07:17 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึงโดย
meew71

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 07:18 ( )3 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึงโดย
meew71

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 07:19 ( )4 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึงโดย
meew71

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 07:20 ( )3 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง

โดย
meew71

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 07:20 ( )5 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


โดย
meew71

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 07:21 ( )4 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


บนตรงๆ**42-43-46-47** แต้ม รสน.1=146-047-542-443... ร.4568901 ส.9012347 น.0123679 ติดตามมานานมาก ไม่รู้เป็นของอาจารย์ท่านไหน...ผมมีสูตรและโปรแกรม เด่นบนงวดก่อน.5891 มาครบ งวดนี้ 8124 ดับหน่วยบน*4-5-8* หยุดคิดสักนิดแล้วจะรวย**ผมจับสามตัวบน มานานมากแล้ว...จับยังไงก็ยังไม่ถูก...รอสักวัน.....ผใเอาสูตรนี้..รอเทียบอาจารย์ เก่งๆก็ยังจับไม่ได้เลย....ไม่อยากออกตัวเยอะ เดี๋ยวข้อมูลดัง

โดย ม้าเหล็ก :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 07:51 ( )6 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


แต้ม รสน.34615

โดย ม้าเหล็ก :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 07:57 ( )2 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ตอนนี้แต้ม รสน.ชน1,. รอ

โดย ม้าเหล็ก :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 08:02 ( )3 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ดับท่านอ๋อง..มารึยังครับ
ขอบคุณครับ

โดย ชายอิสระ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 09:15 ( )อ้างถึง


ขอบคุณมากๆค่ะทุกๆข้อ ล

โดย
mayom23

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 09:32 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ขอบคุณมากๆค่ะทุกๆข้อมูล

โดย
mayom23

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 09:39 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


ขอบคุณมากๆค่ะทุกๆข้อมูล

โดย
mayom23

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 10:27 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


สองตัวท้าย ร. 1 ...บาโรย16-02-58 = 864
46 64 49 94 69 96 44 66 99
**********
01 03 58 = 237
37 73 38 83 78 87 33 77 88
**********
16-03-58 = 151
15 51 12 21 25 52 11 22 55
**********
01-04-58 = 704
01 10 04 40 07 70 14 41
17 71 47 74 00 11 44 77
**********
16-04-58 = 260
06 60 09 90 69 96 00 66 99
**********
02-05-58 = 466
45 54 46 64 48 84 56 65
58 85 68 86 44 55 66 88
**********
16-05-58 = 421
12 21 14 41 19 91 24 42 29 92 49 94 11 22 44 99
**********
02-06-58 = 881
18 81 11 88
**********
16-06-58 = 742
02 20 04 40 07 70 24 42
27 72 47 74 00 22 44 77
**********
01-07-58 = 049
24 42 29 92 49 94 22 44 99
**********
16-07-58 = 507
07 70 08 80 78 87 00 77 88
**********
01-08-58 = 677
56 65 57 75 58 85 67 76
68 86 78 87 55 66 77 88
**********
16-08-58 = 363
36 63 33 66
**********
01-09-58 = 094
12 21 14 41 19 91 24 42
29 92 49 94 11 22 44 99
**********
16-09-58 = 148
04 40 08 80 48 84 00 44 88
**********
01-10-58 = 825
23 32 25 52 26 62 35 53
36 63 56 65 22 33 55 66
**********
16-10-58 = 630
03 30 05 50 35 53 00 33 55
**********
01-11-58 = 211
13 31 18 81 19 91 38 83
39 93 89 98 11 33 88 99
**********
16-11-58 = 283
34 43 36 63 38 83 46 64
48 84 68 86 33 44 66 88
**********
01-12-58 = 350
05 50 06 60 07 70 08 80
56 65 57 75 58 85 67 76
68 86 78 87 00 55 66 77 88
**********
17-12-58 = 255
03 30 05 50 08 80 35 53
38 83 58 85 00 33 55 88
**********
30-12-58 = 217
16 61 17 71 18 81 67 76
68 86 78 87 11 66 77 88
**********
16-01-59 = 371
01 10 07 70 08 80 17 71
18 81 78 87 00 11 77 88
**********
01-02-59 = 800
04 40 07 70 08 80 47 74
48 84 78 87 00 44 77 88
**********
16-02-59 = 364
23 32 24 42 26 62 34 43
36 63 46 64 22 33 44 66
**********
01-03-59 = 686
05 50 06 60 07 70 08 80
56 65 57 75 58 85 67 76
68 86 78 87 00 55 66 77 88

**********
16-03-59= 918
12 21 14 41 19 91
27 72 79 97 47 74
28 82 48 84 89 98
* 91 มาร้อยสิบเฉยเลย
**********
01-04-59 = xxx
02 03 04 07 40 42 45
43 44 47 49 70 72 75
73 74 77 79 93 94 97

แก้ไขล่าสุด 22 / 03 / 2559 เวลา 18:16:52

โดย
บาโรย

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 10:42 ( )15 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


วันนี้ว่าง ทำสิบหน่วยให้ชม
1678-- = 864 = T
7----- = 237 = F
017--- = 151 = F
01579- = 704 = T
1256-- = 260 = T
567--- = 466 = TF
129--- = 421 = TF
678--- = 881 = T
04---- = 742 = T
0239-- = 049 = F
03---- = 507 = T
678--- = 677 = TF
1678-- = 363 = T
0689-- = 094 = T
68---- = 148 = F
23---- = 825 = T
012456 = 630 = F
1346-- = 211 = TF
0389-- = 283 = TF
23456- = 350 = T
4568-- = 255 = TF
0689-- = 217 = NO
67---- = 371 = F
05789- = 800 = TF
4678-- = 364 = TF
018--- = 686 = T
189--- = 918 = TF
479---- = xxx = ....

โดย
บาโรย

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 10:43 ( )20 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


อ.บาโรยครับขอสิบหน่วยมาครบ สิบหน่วยพิเศษ และไม่มีสิบหน่วยด้วยครับ ขอบคุณครับ

โดย
ชานิ พงสี

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 12:18 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


อ.phat ครับขอสิบล่างมังกร แต้มล่างมังกรด้วยครับ

โดย
ชานิ พงสี

ดูบ้าน
ดูโปรไฟล์ :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 12:28 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


อ บาโรย สรุป สามตัวตรง ให้เป็นแนวทางด้วยนะคับ สู้สู้คับ

โดย โนด :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 12:44 ( )3 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


โชคดี :
Phat : K.njnj2008
ดับ บนหลักหน่วย
956 ออก 351
398 ออก 537
065 ออก 864
393 ออก 237
284 ออก 151
390 ออก 704
627 ออก 260
394 ออก 466
280 ออก 421
390 ออก 881
067 ออก 742
175 ออก 049
841 ออก 507
282 ออก 094
063 ออก 148
170 ออก 825
739 ออก 630
620 ออก 211
847 ออก 283
845 ออก 350
730 ออก 255
845 ออก 217
286 ออก 371
287 ออก 800
060 ออก 364
170 แถม 3 ออก 686
061 ออก ---


คุณ phat รบกวนดับหน่วยบนด้วย..สุดยอด

อ.phat..ดับหน่วยบนมายังครับ

โดย โชคดี :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 13:05 ( )1 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึง


วัยรุ่น"ใจร้อน"สรุปสามตัวบน **ฟันธง###**146-542**แต้ม รสน.1 ว่าไปตามสูตร ออกตรงๆไม่ต้องสลับหลักนะ ขอบอก

โดย ม้าเหล็ก :::::::::::: 20 มี.ค. 2559 เวลา 13:11 ( )7 คน ชอบข้อความนี้

อ้างถึงดูความคิดเห็นก่อนหน้านี้ดูความคิดเห็นหน้าถัดไปแสดงความคิดเห็น กดที่นี่. สมัครสมาชิกฟรี (ตั้งชื่อเองได้)
เข้าสู่ระบบสมาชิกเฟสบุ๊ค
เข้าสู่ระบบสมาชิกฟรี

+.ตรวจหวย +.สมัครสมาชิกฟรี + .สมาชิกเฟสบุ๊ค