คลิกเมาส์ค้างเลื่อนดูแผนที่ หรือค้นหาตำแหน่ง แล้วคลิกกดตรงตำแหน่งที่ต้องการทราบความสูงจากระดับน้ำทะเล
ความคิดเห็น