loading...

การตั้งชื่อมงคลสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ หน้า 21


ใส่ชื่อจริง วันเกิด แล้วกดปุ่มวิเคราะห์
ชื่อจริง :
วันเกิด :

เลือกวันเกิด

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

เลือกเพศ

ชาย หญิง

รวมชื่อเล่น

การตั้งชื่อมงคลสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ หน้า 21

เลือกหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
เกศสุดาอ่านว่า เกด-สุ-ดาแปลว่า ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
เกศิณีอ่านว่า เก-สิ-นีแปลว่า นางผู้มีผมงาม
เกศินีอ่านว่า เก-สิ-นีแปลว่า นางผู้มีผมงาม
โกสุมอ่านว่า โก-สุมแปลว่า ดอกไม้
ขนิษฐอ่านว่า ขะ-นิดแปลว่า น้อง
ขนิษฐดาอ่านว่า ขะ-นิด-ถะ-ดาแปลว่า น้องสาว
ขนิษฐาอ่านว่า ขะ-นิด-ถาแปลว่า น้อง
นิกษ์นิภาอ่านว่า นิก-นิ-พาแปลว่า เสมือนแห่งทอง
นิกษาอ่านว่า นิก-สาแปลว่า ใกล้ชิด
ปกิตตาอ่านว่า ปะ-กิด-ตาแปลว่า ผู้ได้รับคำชมเชย
ปคุณาอ่านว่า ปะ-คุ-นาแปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ
ปองกานต์อ่านว่า ปอง-กานแปลว่า เป็นที่รักที่หมายปอง
ปัณฑิกาอ่านว่า ปัน-ดิ-กาแปลว่า ผู้ฉลาด
ปัณณิกาอ่านว่า ปัน-นิ-กาแปลว่า ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ
ปิ่นอนงค์อ่านว่า ปิ่น-อะ-นงแปลว่า ยอดหญิง
ปุณิกาอ่านว่า ปุ-นิ-กาแปลว่า มีบุญ มีคุณงามความดี
เปมิกาอ่านว่า เป-มิ-กาแปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
ผกาพรรณอ่านว่า ผะ-กา-พันแปลว่า ดอกไม้งาม
ผกามาศอ่านว่า ผะ-กา-มาดแปลว่า ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
ผกาสินีอ่านว่า ผะ-กา-สิ-นีแปลว่า หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ หน้า 21

เลือกหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

การตั้งชื่อมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์