รวมบทสวดมนต์ บทสวดต่างๆ

บทสวดมนต์ไทย บทสวดมนต์ต่างประเทศ


รวมบทสวดมนต์ บทสวดต่างๆ

หน้า ( 1 ) 2

บทสวด ธรรมจักร
บทสวด ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม
บทสวด ธิเบต
บทสวด บูชาสมเด็จพระปิยะมหาราช
บทสวด คำขอบวช
บทสวด บูชาพระพิฆเนศ
บทสวด บูชาพระสังกัจจายน์
บทสวด บูชาพระพุทธชินราช
บทสวด บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
บทสวด บูชาพระพรหม
บทสวด ทำวัตรเย็น
บทสวด ภาวนา เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล
บทสวด ภาวนาเวลาเผาศพ
บทสวด ภาวนาเวลารดน้ำศพ
บทสวด ถวายผ้ากฐิน
บทสวด อาราธนาพระปริตร
บทสวด กรวดน้ำ
บทสวด ถวายสังฆทาน
บทสวด ถวายของใส่บาตร
บทสวด ลาข้าวพระพุทธ
บทสวด ถวาย ธูป เทียน ดอกไม้
บทสวด หลั่งน้ำ ถวายพระภูมิ
บทสวด ถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
บทสวด อาราธนาธรรม
บทสวด ถวายผ้าป่า
บทสวด ถวาย ข้าว ใส่บาตร
บทสวด ถวายข้าวพระพุทธ
บทสวด ถวายเงินทำบุญ