ความคิดเห็นล่าสุด

ขอเสริมเรื่องกาฝากนะครับ ที่ อ.ไก่ เขียนมา ถูกต้อง แต่นั่นแหละ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ในส่วนตัวผมเชื่อ ในพลังอานุภาพนี้ และได้จัดทำมากาฝากคูณ ไว้แจกจ่าย คนที่ศรัทธา มาขอรับจากผมได้นะครับ เป็นกาฝากแท้ ยังไม่ได้จัดแต่ง หรือแกะสลัก เป็นรูปอื่นใด ผ่านการปลูกเสก และทำพิธี ทางพระ และ ทางเทพ แล้ว หากพี่น้องใดสนใจ ขอมาได้นะครับ มีไม่มากนัก เฉพาะพี่น้องเรา เท่านั้น ...หมวดเทพ..ครับ [ comments สุเทพ ศรีสวัสดิ์ ]
ยอมรับ จากใจ ครับ ในนามลูกหลานศรีสวัสดิ์ รู้สึกปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รู้สึกร้ก เทิดทูน นามสกุล ศรีสวัดิ์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลาน นับเป็นวาสนา ในชีวิต และจะขอปฏิญาณ ว่า จะรักษา เทอดทูน ส่งเสริม ให้นามสกุล ศรีสวัสดิ์ รุ่งเรืองให้เป็นเกียรติแด่ วงศ์ตะกูล ศรีสวัสดิ์.......ตลอดไป [ comments สุเทพ ศรีสวัสดิ์ ]

เว็บ © เว็บไซต์ โดย
มีผู้เข้าชม ครั้ง